Cherga BG

Златко Димитров – Крадат идеите ни за статут на курортните комплекси

Туризмът не е само бизнес

Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг” АД:

Крадат идеите ни за статут на курортните комплекси, но ние ще продължаваме да ги устояваме

З.ДимитровГосподин Димитров, преди дни в курорта „Елените” се проведе кръгла маса по проблемите на туризма с присъствието на представители на държавата и туристическия бизнес. Прави впечатление, че единствено „Слънчев бряг” АД не е участвал във форума. Каква е причината?

На тази кръгла маса „Слънчев бряг” АД не беше поканен, затова нямаше негови представители.

Туризмът е интензивно действащ отрасъл и съвсем естествено има проблеми, за които трябва да се говори и да се търсят начините за тяхното решение. Но ако някой е наистина загрижен за състоянието му би следвало да включи всички заинтересовани страни в разискванията, за да бъдат взети най-правилните решения. В случая с кръглата маса на „Елените” това не е направено. Игнорирано е дружеството, стопанисващо инфраструктурата на най-големия туристически комплекс, което години наред разработва и предлага варианти за законодателни промени, за да гарантира издръжката на курорта и да въведе ред и законност в него. Нещо повече – отхвърлен е авторът на предложение, което сега, три години по-късно, определени структури в бранша представят като свои.

Продължавате ли да настоявате за отделянето на курортите в самостоятелни единици и след като „откраднаха” предложението ви?

Да, защото това е единственият начин законово да се уреди статутът на курортите въобще и в частност на Слънчев бряг. Ние повтаряме това от 2010 г. насам. През 2011 г. внесохме проект за законодателна инициатива и той продължава да отлежава в МИЕ. Проектът беше разработен от експерти в туризма, икономисти и юристи. Извършени са всички необходими анализи на сега действащата нормативна база, за да се аргументират възможностите за законови промени. Ние продължаваме да считаме, че само чрез промяна на статута и обособяване на Слънчев бряг в самостоятелна административна единица, ще може да се осигури целево финансиране и ще бъде гарантирана безпроблемна поддръжка на инфраструктурата. Законово ще бъде регламентирано и осъществяването на контрол, ще се въведе ред във всички видове дейности в комплекса.

Това наше предложение обаче срещна яростната съпротива на Съюза на собствениците, които по онова време искаха курортът да бъде подарен на Община Несебър. Сега изведнъж, неизвестно защо, те обърнаха позицията си на 180 градуса и шумно съобщават желанието си за отделяне на курорта. Но пропускат да кажат, че довчера те се бориха именно срещу тази наша идея. Нарочно не споменават, че тази идея е наша основна кауза, отстоявана последователно през последните 4 г. И че проектът е вече разработен, но не от тях.

Какво мислите за предложението да се създаде Министерство на туризма?

Ако държавата твърди, че туризмът е с приоритет, би следвало да има и съответното министерство. Не е редно отрасъл, който дава 14% от БВП, който е стратегически важен за икономиката и въобще бъдещето на страната, който осигурява голям процент от заетостта да бъде оставен да се развива хаотично и на посоки. Досега държавата не обърна внимание на това и пораженията са обществено видими и много болезнени. Мисля, че Министерство на туризма трябва да бъде създадено, за да определя политиката в бранша и да начертае една дългосрочна стратегия в развитието на туризма. Така ще бъдат решени и редица натрупани в годините проблеми – липсващата реклама, стремежа за промяна в естеството на туристите, концесията на плажовете, свръхзастрояването, незаконните обекти, престъпността, сенчестата дейност в курортите ни и др. Туризмът обаче не е само бизнес. В крайна сметка туризмът е и лицето на България пред света. Трябва да се осъзнае, че имиджът на една държава и нация зависи от качеството на туристическия продукт и определя в огромна степен отношението към нас в международен план. 

Add comment

83 − = 77