Cherga BG

WWF България организира конференция за климатичните промени

WWF България обединява държавите от Естония до Македония в инициатива за справяне с климатичните промени.

Инциативата CEESEN стартира с международна конференция в Прага. 
През октомври в чешката столица WWF България организира международната конференция „Енергиен преход за Централна и Източна Европа”, на която ще вземат участие професионалисти и обществени личности от Централна и Източна Европа, за да очертаят съвместно пътя за енергиен преход до 2050 г. съобразно спецификите в тази част на света.

Предстоящата конференция в Прага ще сложи начало на инициативата с изработване на дългосрочни климатични и енергийни визии за 2050 г. за прилагане на европейските политики за „Климат и енергетика“ на национално и местно ниво, тъй като много от страните от региона се противопоставят на тези цели.

„Инициативата е повече от навременна, коментира ръководителят на проекта за България Георги Стефанов. През последните дни светът се обединява около убеждението, че преходът към чиста енергия трябва да се ускори. На сесия на общото събрание на ООН Франция предложи нов световен пакт за опазване на околната среда, чрез който светът да постигне целите, които си постави в Парижкото споразумение за климата и Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Подобни са и очакванията към българското председателство на ЕС. На последната среща на енергийните министри на Евросъюза, стана ясно, че ЕС очаква страната ни успешно да въведе законодателния пакет “Чиста енергия за всички европейци”. Той има за цел да постави енергийната ефективност на първо място, да позиционира ЕС като глобален лидер в областта на енергията от възобновяеми източници и да осигури разработването на бизнес модели за навлизането на зелена енергия, припомня Стефанов.

Биляна Котева

Add comment