Cherga BG

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – СТАРАТА БЪЛГАРСКА СТОЛИЦА ПРЕДЛАГА РЕДИЦА ИЗКУШЕНИЯ ЗА ТУРИСТИТЕ

Разположена в полите на Стара планина, само на 103 км от черноморската столица Варна и на 130 км от най-близките пристанища на река Дунав /Русе и Силистра/, община Велики Преслав заема стратегическо място в триъгълника на ценни културно-исторически обекти: Шумен – Плиска – Велики Преслав. Съчетанието на богата история и култура, екологична природна среда, атрактивни природни образувания и уникални туристически ресурси правят общината привлекателна за все повече туристи от различни страни.
Преслав е столица на България при управлението на цар Симеон /893-927 г./, който прави държавата най-могъща и с пълно военно-политическо надмощие в Югоизточна Европа, а градът става културна столица на славяните /Златният век на българската книжнина и култура/.
Днес Велики Преслав е важна точка на културно-историческия туризъм по маршрута “стари български столици”: Плиска – Преслав – Велико Търново. В музейните фондове на града се съхраняват повече от 35 хил. експоната, сред които са и уникалното Преславско златно съкровище, рисувани керамични икони и украси на храмове и дворци. Десетките църкви и манастири в общината /Варненско-Преславската епархия/ с интересната си архитектура и стенописи предизвикват също интереса на туристите.
Девствените природни забележителности, наличието на резерватите “Дервиша” и “Патлейна” с редки растителни видове – див рошков, конски кестен, урумово лале и др., както и редките животински видове са база за развитие на еко-туризма.
Все по-популярни стават ловният и риболовен туризъм – в общината има няколко язовира, дивечовъдно стопанство на площ от 8711,6 хектара с рядък и търсен за обстрел дивеч, разнообразен птичи свят, обитаващ горските масиви и поля.
Лозарството и винарството са традиционен поминък за община Велики Преслав. Тук се произвеждат най-добрите и висококачествени бели вина в страната /”Траминер”, “Шардоне”, “Димят” и др./, както и прочутият осмарски пелин, бренди и коняците “Плиска” и “Преслав”.
Предстоящите винени турове, посещения на лозови масиви и дегустации на вина са важна предпоставка за развитие и на т.нар. винен туризъм в региона. Съществуват добри примери и по отношение на селския туризъм, които за радост непрекъснато се обогатяват – етнографските къщи /Карталовата, Свещаровите къщи – в с. Осмар, Цонковата къща в с. Драгоево и др./ омайват посетителите с пресъздадените традиционни обичаи, песни, танци и ястия.
Местната власт успешно изпълнява редица проекти и с помощта на големите фирми в града, както и финансиране от европейските структурни фондове има амбицията да утвърди Велики Преслав като атрактивна туристическа дестинация.

Публикацията е по проект “Планиране на местното икономическо развитие в областта на туризма на община Велики Преслав” – програма “Активни услуги на пазара на труда” на Агенцията по заетостта и Световната банка.

Add comment

+ 82 = 90