Cherga BG

В Бусинци пазят традициите на грънчарството

270705_016Етнографският музей “Бусинска керамика” в с. Бусинци, община Трън, е един от най-значимите центрове на традиционното грънчарство в България и люлка на известната Бусинска керамична школа, чиито корени се губят далеч във времето. През Възраждането занаятът се превръща в основен поминък за селото, достигайки истински разцвет в края на XVIII и особено през XIX в. Тогава има над 300 работилници и се развива цяла индустрия. Започват да се роят множество дъщерни центрове – Самоков, Берковица, Разлог, Неврокоп и др.
Музеят е изграден през периода 1978-83 г., за да съхрани и популяризира богатото културно наследство на Бусинци. Създаден като оригинален етнографски комплекс с музей и творческа база за художници-приложници, той включва експозиция, демонстрационно керамично ателие, реставрирана традиционна къща и хотелска част. Етнографската експозиция е разположена в две зали, където могат да се видят над 200 оригинални експоната бусинска керамика от стари майстори, както и модерна керамика в духа на традициите. Реставрираната къща представя автентична грънчарска работилница и мазе за отлежаване на глината, грънчарско колело, стара пещ и камък за мелене на глеч.
Музеят работи от сряда до неделя от 8:30-17:00 ч.
Със същото работно време е и друг интересен музей на територията на общината – този на киселото мляко. Намира се в с. Студен извор, на около 7 км от Трън. Музеят е създаден в памет на д-р Стамен Григоров – световно известен български учен, родом оттук. Той открива причинителя за подквасването на киселото мляко. Откритието е посрещнато с огромен интерес от тогавашния научен свят и в знак на уважение към учения и родината му бактерията е наречена Lactobacillus bulgaricus.
Тук посетителите могат да опознаят природните и културни особености на региона и бита на местното население, да научат за делото и живота на д-р Григоров, да се запознаят с историята на киселото мляко — от домашното заквасване до съвременните технологии и европейските стандарти за производството му, със значението му в хранителния режим на човека и неговите пробиотични свойства – ролята му в профилактиката и лечението на различни болести, противотуморния му ефект и т.н.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ключово значение за развитие на туризма в района на община Трън има фактът, че тук се намира невероятният природен комплекс Ждрелото на р. Ерма (наричано още Трънското или Ломнишкото ждрело). Обявяването му за природна забележителност е с цел да се запазят естествените екосистеми, видовото разнообразие, местообитанията на редки и застрашени видове и съобщества, забележителни пейзажи и обекти от неживата природа.
Трънската екопътека е една от първите в България, част от националната мрежа “Български екопътеки”. Тя е с дължина 13,2 км и обхваща най-атрактивните участъци от ждрелата на реките Ерма и Ябланица, както и други природни красоти. Тя представлява система от кръгови маршрути с различна продължителност и степен на трудност, които предлагат възможност за наблюдение на забележителен ландшафт и богато биоразнообразие.
Друга местна забележителност е скалната църква “Св. Петка”, на около километър от центъра на Трън. Обявена е за археологически паметник на културата. Тя функционира като религиозен център от времето на Втората българска държава до наши дни и е тясно свързана с легендата за покровителката на Трън и Трънско – Св. Петка Българска. За стичащата се от скалата вода се вярва, че са сълзите на светицата. Тази вода се събира в глинени панички и лекува очни болести. Според поверието, който има някаква болежка, ще се оправи, ако преспи една вечер в параклиса.

Add comment

+ 21 = 28