Cherga BG

Туристическа дестинация „Исперих-Разград-Попово

demir baba tekke (6)Туристическа обхващаща територията на три общини –Туристическа дестинация „Исперих-Разград-Попово: Път на древни култури и традиции”, Исперих, Разград и Попово, е разположена в Североизточна България и е част от Източната Дунавска равнина.

Туристическа  Тя предлага за посещение изключително атрактивни и знакови историко-археологически и културни обекти, обособени в три тематични маршрута.
Ако изберете Историко-археологическия маршрут, в община Исперих ще се очаровате от магията на един уникален комплекс, състоящ се от селища, светилища и некрополи, очертаващи облика на един внушителен религиозен и политически център на гетските племена – НИАР „Сборяново”. На територията му е разположена забележителната Тракийска царска гробница, обект на ЮНЕСКО, тракийския укрепен град Хелис, гробницата тюрбе на алианския светец Демир баба, тракийското светилище от раннокаменната епоха Камен рид.
В община Разград ви очаква АР „Абритус”, включващ селищна могила от V-IV век пр. Хр, римски военен лагер, няколко селища и късноантичния град Абритус, в околностите на който през 251 г. в битката с готите загива римския император Траян Деций. В Регионалния исторически музей в гр.Разград се съхраняват около 70 хиляди експоната, между които уникалната статуетка на Златен Пегас от IV в. пр. Хр. В кв. Вароша ще усетите духа и атмосферата на Възраждането и на стария Разград.
На територията на община Попово приятно ще ви изненада обновената Късноримска крепост “Ковачевско кале”. Градът заедно с голямата крепостна стена е построен между 308 и 324 г. сл. Хр. по време на съуправлението на императорите Лициний I и Константин I Велики. Друг интересен обект е Тракийската надгробна могила при с. Гагово, построена в края на 4 век пр. Хр. по нареждане и за целите на тракийски гетски аристократ или владетел. Православният църковен храм “Свети Архангел Михаил” е построен през 1863 г. и се състои от бяла църква с каменна облицовка, красиви стенописи, камбанария, зидана каменна ограда и тих приятен двор. Туристическа  Туристическа Туристическа Туристическа 
Ако предпочетете Етнографския маршрут ще имате възможността да разгледате уникални комплекси и в трите общини – Етнографска къща в гр.Исперих, Къщата с дърворезбите в с.Малък Поровец, Вятърна мелница в с.Беленци, Етнографски музей в кв.Вароша в гр.Разград, Етнографски комплекси в селата Побит камък и Топчии, етнографската експозиция в Исторически музей – Попово и Капански архитектурно-етнографски комплекс в с.Садина. Обиколката ви може да бъде съпроводена и с дегустация на местна кухня, както и с анимации, свързани Туристическа  със стари забравени обичаи.Туристическа 
За любителите на събитийно-фестивалния туризъм предлагаме изключително атрактивния Фестивален маршрут. Посетителите ще могат да се насладят на Дните на културно-историческото наследство и Панаира на царевицата в гр.Исперих, да усетят магията на „Белите нощи на Разград”, Панаира на киселото мляко и фестивала на народните традиции. А в рамките Туристическа  на Националния кинофестивал на операторското майсторство „Златното око” в Попово, любителите на киното могат да се запознаят с най-новите творби на млади кинооператори и студенти. IMAG0031.JPG

Таня Кръстанова

Add comment

8 + 1 =