Cherga BG

Цената не е най-важният фактор за туристите

Свикнали сме цената да бъде водещ фактор при избора на почти всичко. Социологическо проучване сочи, че българските туристи не се ръководят от това при избора на желана дестинация за своята ваканция.

Допитването е на BgVakancia и показва, че само 34% от запитаните смятат, че цената е от голяма важност. За 68% по-важна е чистотата в хотела. Друг фактор, който посочват като приоритет е (63% от анкетираните) е добрата комуникация с хотела преди престоя, по време на и след освобождаването на помещението.

Възможността да получиш голям набор от допълнителна информация и услуги ( наем на автомобил, екскурзии, СПА процедури и др.) също измества цената като фактор, тъй като 40% от анкетираните за заявили, че това е важно за тях.

Анкетата е проведена през периода април – юли 2017 година, с участието на 400 туриста. в проучването са участвали хора на различни възрасти, между 18 и 65 години. Впечатление прави това, че 79% от тях са жени. Което отново потвърждава, че нежният пол е основен фактор при вземане на решения за семейна почивка.

Биляна Котева

Add comment

3 + 4 =