Cherga BG

Тайните на българските руни

Тайните на българските руни – една нестандартна хипотеза

Интервю с Мила Солахи, лингвист и представител на работна група, която посвещава години в разшифроването на древните знаци.

От колко години се занимавате с разшифроване на древните знаци и какъв е екипът?

От седем години това е основното ни занимание – да събираме парченцата от нашата история и древното познание на предците ни в единна система. Прекарахме ги в учене на езици и сравнения. Екипът ни в момента е доста голям. Ренета Джунова, преводач символика, Мила Салахи, преводач с древни и съвременни езици, Стефан Ганев – математик, Красимир Кръстев – астрофизик, Патриция Кирилова – културология, Мария Транкова – славянска филология, редактор, Николай Иванов – преводач.

Разкажете ни малко общи факти за руните по принцип и в частност за прабългарските руни, за да въведем читателя в темата!

Характерното за руните е, че на много малко пространство се записва много информация. Това ги прави едно от най-тайнствените писма в света, неразчетени до днес.

За произхода на руните най-известните теории са, че те са с тюркски произход и въз основа на тази хипотеза се правят опити за тяхното разчитане на базата на орхоно-енисейската писменост. Според друга версия, поддържана от Петър Добрев, българските руни принадлежат на прабългарския език, който спада към иранската група езици и това е приетата научна версия.

Грешката на всички, според нас, които до момента безрезултатно са се опитвали да превеждат най-древните артефакти е, че използват като декодер на информацията един млад език, какъвто е гръцкият, а той не е носител на древната информация. Използват сходни символи и двуезични преводи, пренебрегвайки факта, че тракийската писменост е търпяла развитие през хилядолетията и днес стои в основата на азбуката, с която си служим.

Нашият екип стигна по-далеч, като използва за основа на преводите си бохарския египетски диалект. Това е диалект на коптите, египетските християни. Той е  основният спомагателен език, използван при преводите, допълнително се позовавахме и на албанския, към който ни насочи Владимир Георгиев.

Защо албанският, ще попитате. Албанският eзик е един от най–чисто запазените в първична форма от евро-индийска езикова група. Ние използваме диалекта, който се говори в нашата съседка Македония, в подножието на Шар планина, известен като Тетоварски диалект, по името на град Тетово, където 70 % от населението е от етническото малцинство на албанците, защото е доста повлияно от македонския диалект на българския език и това го прави добра база за сравнение.

Какво Ви помогна при разработването на Вашия метод за декодиране?

В работата ни като цяло никога не сме се ръководили от научните подходи известни до този момент, използваме нестандартни начини, като оставяме самите артефакти да ни насочват и да ни разказват историята си. Ние сме преводачи, а не историци и ако академичната общност има желание да подреди преводите в хронологичен ред, вратите ни са отворени за съвместна работа.

Много е интересна дейността на колегата Ви Ренета Джунова, която се занимава със символиката и значението на артефактите. Можете ли да ни въведете в нейната работа. Какъв е механизмът, по който работи?

Това е свързано с духовният аспект на артефактите. Всяко нещо има два аспекта – физическият, материалният и духовният. Един експонат се слага зад стъклените витрини и се разглежда като предмет на изкуството, но това, което се пропуска е, че той носи душата и мирогледа на своя създател. Идеята на писаното слово, което за нас е най-голямата стъпка в човешката история, е да е носител на информация. Всеки един детайл, дори и най-незначителният, носи определена идея. За да я разбереш, трябва да познаваш духовните учения на всички култури – това е работата на Рени.

 

Какви са най-новите Ви открития и как ги тълкувате?

Нашият екип всеки ден прави по едно откритие. Колкото и странно да звучи всички артефакти са носители на многопластова информация. Можеш да започнеш от текстовете и техните преводи, да минеш през  картография, астрономия, астрология, а в последните няколко седмици и генетика. За миналата 2016 постиженията са ни разработване метода на проекциите, който ни дава възможност да проектираме от географски територии, звездни карти, пътища. 2017 година стартираме с откритието на тройната ДНК верига, закодирана в Розетата от плиска, генетичните кодове за сътворението от Магурата, Вибрацията на сътворението от каменен диск, намерен в днешен Непал.

 

 

Биляна Котева

Add comment

78 − = 73