Cherga BG

Филтър - Велики Болгар

Град Велики Болгар и наследството на волжските българи

Летописите разказват, че в Древността е имало няколко града с името Булгар или Болгар и всеки от тях е оставил сериозна следа в историята. Само по поречието на река Волга „Болгар“-ите са били няколко. И те са станали...