Cherga BG

Филтър - Троян

Троянският регион е съхранил много български традиции

През Бронзовата епоха по течението на р. Азамус /днешен Осъм/ се заселват древните обитатели на нашите земи – траките. В началото на новата ера най-известният път, който свързвал Дунав с Бяло море, се казвал Виа...