Cherga BG

Филтър - русе

В Русе ще отвори врати първият у нас нумизматичен музей

Първият частен нумизматичен музей в България ще бъде открит в Русе. В момента се ремонтира сградата, в която той ще се помещава – емблематичната за Русе бивша Музикална гимназия, построена през 1900-1901 г...

Усмивки и доброто настроение събра деца и родители на фолклорен фестивал в Русе

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз...

Фолклорен фестивал с участието на възпитаниците от Дом „Надежда“-Русе и Комплекс за социални услуги-Русе

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз...