Cherga BG

Филтър - русалиите

Русалиите – гости от невидимия свят

Във всеки от нас дълбоко е скътан спомена за едно друго, незабравимо време – детството. Когато си малък, светът е просто усещане и чувство – дълбоко и искрено. За мен то е при земята на Добруджа – равна като...

Мистиката на русалийските игри

Сред най-вълнуващите и тайнствени ритуали по нашите земи, който носи плодородие, лекува и гони зли демони са русалските игри. Те се изпълняват в Северна България през т. нар. Русалска неделя, Русалска седмица или...

Русалийският обред Калуш – българският Хирон

Повече от век българската наука изучава Русалийският обред Калуш. Още първооснователите на етнологията Д. Маринов, К. Шапкарев, И. Шишманов, М. Арнаудов описват северната и югозападната разновидност на ритуала и...