Cherga BG

Филтър - Резово

До Резово и обратно – една одисея през 2005 година

България е известна по света с туристическите дестинации по черноморското си крайбрежие. Но докато северната й брегова ивица с център Варна е прочута с добре изградените си курорти, то южната част – с център...