Cherga BG

Филтър - Ловеч

Художествена галерия Ловеч – дом на таланта

Художествената галерия в Ловеч, съхранява произведения на изкуството от български и чуждестранни творци, което я  превръща в един от най-значимите културни обекти на града. Галерията има  съществен принос и в...

Златният Ловеч

Разположен на прехода между хълмистата Дунавска равнина и предпланините на Централния Балкан, от двете страни на река Осъм, Ловеч впечатлява с интересната комбинация на природни и исторически забележителности...

ЛОВЕЧ – МЕЖДУ МИНАЛОТО И СЪВРЕМЕННОСТТА

 Върху неподготвения посетител Ловеч въздейства  като високооктанов концентрат, чрез богатите исторически пластове и плавното преливане на минало в съвременност. Всичко тук е пълно с живот – възрожденският...