Cherga BG

Филтър - етъра

50 ГОДИНИ АРХИТЕКТУРНО-ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС „ЕТЪР”- ГАБРОВО

Предстои XII-я Международен панаир на народните занаяти „Етър 2014″ Архитектурно – етнографски комплекс „Етър” – Габрово е първият и единствен засега музей на открито в България,  открит на 7.09.1964 г. В...