Cherga BG

Филтър - Деветашка пещера

Деветашката пещера – убежище на човека през седем епохи

В дъждовния есенен ден вървим към пещерата. Пътеката, тясна и обрасла с трева, се вие по десния на бряг на река Осъм. Дъждът не позволява да се насладим докрай на есенните багри и ни принуждава да усилим хода. Търсим...