Cherga BG

Филтър - Бяла река

Екопътека “Бяла река” – 3 часа в паралелен свят

Така е устроен човекът, че не може без бетона и стъклото, без техниката и пластмасата, но не може и без лоното на природата, от което е произлязъл, без свежестта на зеленината, без въздишката на вятъра, без ромона на...