Cherga BG

Филтър - агенция БИК

Oбщина Бургас – примамлива дестинация за целогодишен туризъм

На 23 и 24 април Българска издателска компания – БИК АД, съвместно с Община Бургас организира уъркшоп за журналисти и туроператори, във връзка с изпълнението на проект „Магията на древността и красотата на природата от...

Фолклорен фестивал по проект “ПОСОКА:семейство” зарадва деца и родители в Перник

  ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз...

Фолклорен фестивал в Перник по проект “ПОСОКА:семейство”

На 22.10.2013г. от 18:00 ч. в гр. Перник, кв.”Рудничар”, в сградата на читалище ”Рудничар“ ще се проведе фолклорен фестивал с участието на: Детски образователен център „Дай, бабо, огънче“ и двете фолклорни...

Фолклорен фестивал „ПОСОКА:семейство“ представи млади таланти от Габрово

На 17.10.2013г. от 16:00 ч. в гр. Габрово, ул.”Любен Каравелов” № 48, в сградата на СОУ ”Райчо Каролев“ се проведе фолклорен фестивал с участието на: Фолклорен танцов ансамбъл “Сивек” при Народно...

Деца от Търговище подкрепиха проекта “Посока:семейство” с концерт в Младежкия дом

На 15.10.2013г. от 18:00 ч. в гр.Търговище, в Концертната зала на Младежки дом Търговище, се проведе фолклорен фестивал, в който участваха: Детски фолклорен ансамбъл „Шарено герданче“; балетна формация „Търговище“ школа...

Фолклорният фестивал, част от проект „ПОСОКА:семейство“, ще посети и град Търговище

На 15.10.2013 г. от 18:00 ч. в гр. Търговище, в концертната зала на Младежкия дом, ще се проведе фолклорен фестивал с участието на млади таланти от града. Възпитаниците от ЦМДИ–Търговище и от читалище „Напредък“ са...

Фолклорният фестивал по “ПОСОКА: семейство” посети и Монтана

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз...

Кампанията „ПОСОКА:семейство“ ще стимулира семейства от уязвимите общности в Монтана

На 09.10.2013г. от 18:00 ч. в гр. Монтана, кв. Кошарник, ул. Витоша № 2, в училищния двор на ОУ „Георги Бенковски“ ще се проведе фолклорен фестивал с участието на млади таланти от града. Възпитаниците от читалище...

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА „ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ”

На 25.06.2013 г. от 18:00 часа в гр. София, кв.“Факултета“, читалище „Ромска звезда“ се проведе фолклорен фестивал с участиетона клубовете за извънкласна дейност към 75 ОУ „Тодор Каблешков“: „Историята на моето...

Поредният фолклорен, част от кампанията „ПОСОКА:семейство“, ще се проведе в Пазарджик

  На 26. 06. 2013г. от 18 ч. в гр. Пазарджик, ул.“Бузлуджа“ № 59, прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе фолклорен фестивал с участието на танцов състав „Чавдар“, брейк денс школа No Name Crew, вокална...

Фолклорен фестивалът, част от кампанията „ПОСОКА:семейство“, ще се проведе в София

На 25.06.2013г. от 18 ч. в гр. София, бул. “Възкресение“ № 151, район „Красна поляна“, кв.“Факултета“, читалище „Ромска звезда“ ще се проведе фолклорен фестивал с участието на клубовете за извънкласна дейност към 75 ОУ...