Cherga BG

Шевиците – нишки между древността и науката

шевицитеВъзможно ли е шевиците да влиаят на нашето здраве?

Отговор на този въпрос дават най-новите постижения на съвременната наука, които доказват, че всеки символ – извезан, изтъкан, изрисуван или щампован върху нашите дрехи, оказва влияние върху човека, който го носи и околното пространство. Символите, с които украсяваме себе си, имат словесен еквивалент в човешкото съзнание (логос). Наблюдението или съзерцанието върху тях имат пряко въздействие върху психиката, физическото здраве и душевния ни баланс. „Шевиците сами по себе си представляват сложни комбинации от геометрични форми, всяка от които генерира поле. При съсредоточаване на съзнанието върху тях ги превръщаме в част от собственото си енергийно поле. По този начин, на чисто енергийно ниво„оживяваме“ шевицата и активираме кода, вложен в нея“ – пише В. Владимирова. Тя казва: „Чрез изтъкаването на плата, ушиването и най-вече бродирането жената е влагала своята енергия във всеки елемент на одеждите. Създавайки поле и зареждайки с него дрехата, българката е отдавала от своята творческа енергия“. Чрез волевото наблюдение на един образ или носенето му, започваме да го съхраняваме в паметта си и така го пре- сътворяваме, реализирайки го в живота си. Свързващият елемент при везането, тъкането, бродерията или рисуването е човешкото въображение – осъзнаващо и пресъздаващо света в образи. При тяхното наслагване във времето и поколенията се създават „архетипи“ описани още от Карл Густав Юнг – основоположникът на аналитичната психология. Това са образи, знаци и символи в колективното несъзнавано, често наричано„колективна“ или „родова“ памет. По такъв механизъм знаците и символите се превръщат в мощно средство за управление на света.

шевицитеПрадедите и по-старите поколения вярвали във взаимната връзка между душевността, която носим в себе си, и външността. Съответно, както същността ни намира адекватни форми в облеклото, по същия начин чрез знаците и символите върху дрехите призоваваме и привличаме определени сили в живота си. Връзката с тях предизвиква промени в нас и околния свят. Науката столетия наред търси нови и нови методи, с които да изследва проявленията им. Уникална възможност за количествено измерване на въздействието върху човека, което има даден обект от външния свят – картина, музика, цвете, медия, шевица или друго – ни предоставя апарат, работещ на базата на анализа на връзките в молекулите на водата. Той е изобретен и патентован от български екип, ръководен от проф. Антон Антонов – директор на Центъра за изследване на биофизичните явления у човека към Югозападния университет в Благоевград и проф. Живко Желев, който от десетилетия непрекъснато носи ризи с народни мотиви, защото е убеден, че чрез тях се е излекувал и поддържа баланса на физическото си тяло. Ето как той обяснява фактите: „Нашите тела са структурирани от вода, която не само притежава свойството да запаметява и пренася енергоинформация, да съхранява ДНК чрез хидратните защитни слоеве около нея, но и да свързва човека с околния свят посредством паралелната нервна система, която изгражда. Тази нервна система възприема и провежда цялата информация от средата, която ни заобикаля, независимо дали имаме съзнание за възприятието или не. Примерно скритите образи, менталното и електромагнитно замърсяване, невербалната комуникация и други влияят върху психическото и физическото ни здраве, независимо дали го осъзнаваме или не. Те променят начина на подреждане на водните структури в състава на телата ни. Ако това подреждане се води по свещени символи като тези, които има на нашенските шевици, то се превръща в катализатор на божествения физико-химичен процес. “Водното съдържание само на мозъка ни е над 85%. По този начин шевиците по ризите, елеците, сукманите, литаците, престилките и другите елементи от облеклото и бита заемат своята символна и защитна роля. Примерно извезването на ризите около врата и пазвите е свързано с енергията на щитовидната жлеза, минавайки през тимуса и панкреаса те предпазват човека“.

шевицитеИзборът на цветове също е важен. Основни за българската шевица са три цвята: бял, червен и черен, които са били и основни цветове на първото българско знаме. Ризите от националните ни носии са винаги бели. Белият цвят е с най-широки дължини на вълните, работи като проекция както върху външния свят, така и върху човека, който го носи. Следователно цветовете на дрехите и шевиците по тях са свързани и със стимулиране на различни енергийни центрове и емоции. Така те влияят на нашето здравословно състояние и психика.

Оказва се, че предците ни са постигали познанието и мъдростта чрез връзката с Бога. Предавали са го чрез знаците и символите, кодирали са информация в шевиците. Днес ние ги преоткриваме чрез съвременната наука, за да ни свържат с Истината и се завърнат в живота ни.

Автор: д-р инж. Гинка Стоева Консултант: проф. инж. Живко Желев

Antoaneta Peeva

Add comment

41 + = 42