Cherga BG

Счетоводител

Дата на публикуване: 31.10.2016

imagesiulh2yoao

Във връзка с изпълнението на проект по програма „Ново работно място 2015”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, Фондация „Черга” обявява свободна позиция за Счетоводител.

Отговорности
– Осчетоводяване на документация;
– Изготвяне на месечни и периодични счетоводни отчети и справки;
– Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;
– Въвеждане и разпределяне на постъпили плащания;
– Издаване на фактури и други счетоводни документи;
– Систематизиране и организиране на счетоводна документация;
– Контактувате с институциите, свързани със счетоводната дейност;

Изисквания:
– Опит като счетоводител;
– Завършено висше образование – счетоводство, икономика, финанси или друго подходящо;
– Отлично познаване на нормативната уредба в областта на счетоводството, данъчното и трудово-осигурително законодателство;
– Много добро познаване и работа с финансово-счетоводни програми;
– Добра компютърна грамотност;
– Добри комуникативни умения.

В случай, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете автобиография и актуална снимка като последвате линка: https://www.jobs.bg/3492526

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на разговор.

Данните, които предоставяте са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат съхранявани и обработвани съгласно изискванията му.

Илиян Димитров

Add comment

87 − = 78