Cherga BG

Кърджали представя богатото наследство на Източните Родопи

Историята, културата и природата на Източните Родопи проучва и популяризира Регионалният исторически музей в Кърджали. Над 40 000 ценности – основния фонд на музея, се помещават в забележителна сграда, строена 1922-1930 г. Тя е архитектурно-строителен паметник, културна ценност с национално значение.

На 3 етажа, в 30 зали са поместени експозициите на отделите по Археология, Етнография и Природа. В чест на 50-тата годишнина от създаването на музея, отварят врати обновената експозиция „Църковно изкуство” и изложбата „Кърджали – градът”.

Културата по тези земи от епохата на неолита до средновековието е проследена в археологическата експозиция.

Представени са колекции от керамични съдове и каменни оръдия на труда, сред които особен интерес представляват изработените в халколитното селище при с. Седларе, както и богато орнаментираните идоли. Вотивната пластика от римската епоха – бронзова и мраморна, се отличава с характерния си примитивизъм.

Стенописите от средновековния манастир „Св. Йоан Продром” са сред най-добрите образци на византийското църковно изкуство. Впечатляващи са луксозните сграфито съдове, металните и стъклени накити. Тук могат да се видят най-интересните находки от Перперикон – голямо мегалитно светилище отпреди 8000 години, и светилището при с. Татул.

Следа от богатото културно наследство на Източните Родопи са и произведенията на иконописта, датирани към ХVІ – ХVІІІ в. Силата на мистичното излъчване на образите нарежда тези паметници сред най-добрите образци.

Етнографската експозиция показва богатата традиционна култура в Източните Родопи в края на ХІХ и нач. на ХХ в.

Представени са типовете облекло и характерните за региона занаяти. В пъстротата си от езичество и различни религии обредността е постигнала съгласие в името на надеждата за плодородие и благоденствие.

Природонаучният отдел показва впечатляващата природа на този край. В зала Палеонтология централно място заема фосилният вид риба Rhodopotilapia gracialis от сем. Cichlidae, датиран към ранния олигоцен (32.28 – 31.82 млн. г.). Това е вторият фосилен представител на семейството, открит в Европа.

В прекрасна сграда, също архитектурно-строителен паметник, е поместена постоянната експозиция на Художествения отдел „Станка Димитрова”. Тук ценителите ще се насладят на творбите на стари майстори, знакови за българското изкуство. Сред тях са Антон Митов, Иван Мърквичка, Ярослав Вешин, Димитър Гюдженов.

Силно присъствие имат художници, творили в периода между двете световни войни, като Никола Михайлов, Стефан Иванов, Елена Карамихайлова, Сирак Скитник, Иван Пенков и др. Четири картини показват удивителния стил на Владимир Димитров – Майстора. Осезателно присъстват и таланти като Бенчо Обрешков, Илия Петров, Бочо Донев, Димитър Казаков, Генко Генков.

В отделна експозиция са представени съвременни автори, обогатили изобразителното ни изкуство. Колекцията икони от Източните Родопи – образци на иконописта, обхваща периода XVII – XX в. и свидетелства за силата на християнската духовност в Източните Родопи. www.rim-kardzhali.bg/


 

 

 

 

Биляна Котева

Add comment

+ 70 = 77