Cherga BG

“Приоритет за общината е реализирането на мащабни инфраструктурни проекти” – Александър Краваров, кмет на община Банско

DSC_1238

Едно градче с богата история, бурно настояще и уникална природа вече десетилетия привлича туристи от страната и чужбина. Всеки, докоснал се до магията Банско, не може да забрави тесните калдаръмени улички, механите с вкусни бански специалитети, песните и хората, поднесени от фолклорните групи, неповторимата красота на Пирин планина. Минало и настояще тук се сливат в едно. Днешните поколения са запазили предприемчивостта и новаторството на по-старите банскалии. Местни жители и инвеститори превръщат Банско в модерен и различен планински курорт. Европейската ски зона и новата хотелска база предлагат чудесни условия за развитие на зимни и летни спортове, и всички видове туризъм. За туризма и проблемите на общината разговаряме с кмета на Банско Александър Краваров.

Господин Краваров, как общината помага на бизнеса за развитието на туризма и неговото популяризиране?
Усилията на община Банско са насочени към развитието на туристическия потенциал, защото всички сме с ясното съзнание, че основните приходи за населението са от туризма. Изграждането на нова и подобряване на съществуваща инфраструктура е наш основен приоритет, с което целим да подобрим условията, при които почиват туристите. Кандидатстваме и реализираме проекти, които са свързани с природни и културни забележителности в общината. Стремим се да организираме фестивали, концерти, спортни състезания, да създаваме условия за провеждане на конгреси и семинари– все мероприятия, които имат за цел да привлекат туристи и извън ски сезона. Това е амбицията на ръководството на Банско– да направи общината целогодишен курорт, така че наличната прекрасна хотелска база, да има запълване през всички сезони. Работим рамо до рамо с туристическите браншови организации. Участваме заедно на туристически изложения, където успешно и атрактивно представяме дестинацията Банско. Никога не оставаме незабелязани, което пък ни задължава да бъдем отговорни и специално да се подготвяме за всяко представяне. Консултативният съвет по въпросите на туризма към общината има амбицията да изготви цялостна стратегия за рекламата на Банско за 2010 година. Надяваме се тя да бъде успешна.

Кои проблеми приоритетно решава общината?
Приоритетно за общината е реализирането на мащабни инфраструктурни проекти, които ще разрешат основни проблеми, свързани с благоустрояването на населените места, озеленяване и осветление, доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения, изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в гр. Банско и Добринище, както и разрешаването на проблемите с отпадъците и ремонта на общински пътища. В тази връзка община Банско е разработила проектни предложения, с които ще кандидатства за финансиране от Програмата за развитие на селските райони. ВиК и ПСОВ за Банско и Добринище ще се финансират по ОП „Околна среда”. В момента се изпълнява проект за техническа помощ по ИСПА, за подготовка на цялостната необходима документация за кандидатстване за финансиране на Интегриран воден проект за Банско, който включва ремонт на ВиК мрежа, изграждане на главни канализационни колектори и ПСОВ за град Банско. В партньорство с общините Разлог, Белица и Якоруда изпълняваме проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за регионално депо и предприятие за предварително третиране на отпадъците.
Надявам се, че проектите ще бъдат финансирани през 2010 г. и ще започне фактическо им изпълнение.

Add comment

60 − 54 =