Cherga BG

Посланикът на Република Турция Н. Пр. Сюлейман Гьокче: България е сред най-красивите страни в света

Existing Post Image

„Трябва да работим активно за създаването на синергия между държавите ни”, това заяви в специално интервю за сп. “Черга” Н. Пр. СЮЛЕЙМАН ГЬОКЧЕ, посланик на Република Турция у нас.

Ваше превъзходителство, атентатите в Турция в последно време застрашават туризма в страната Ви. Какви мерки взима Вашето правителство, за да преодолее кризата?

Да, страната ни взема мерки за справяне със заплахата, поставяна от раз­лични терористични организации, но сме решени да постигнем успех и да възстановим напълно спокойствието. Наистина има спад на туристите, но работим за преодоляването му в две измерения. Първото е увеличава­нето на сигурността, което сме направили навсякъде в страната. Второто е по отношение на туристическия сектор, за който са предвидени облек­чения и мерки за насърчаването му.

Турция от години е предпочитана дестинация за българите. Гос­тите от Турция у нас също нарастват. Според Вас има ли още мер­ки, които могат да се вземат за увеличаване на туристите между двете страни?

Правим всичко възможно за двустранния обмен на туристи, тъй като има огромен потенциал и в двете страни. Инвестираме в чартърни полети, които могат да станат целогодишни. Организираме различни инфотуро­ве за журналисти и туристически фирми за запознаване с двустранните възможности. Правим сериозни рекламни кампании. Увеличаваме при­влекателността на офертите за пътуване и почивка в страната ни, което е свързано и с намаляване на разходите.

Факт е, че тези мерки работят, тъй като броят на гостите ни от Бълга­рия расте. За миналата година над 1 200 000 българи са посетили страната ни, като това е цифрата за престой над 3 дни, без значение дали целта е била бизнес, туризъм или лични посещения. Увеличават се и турските туристи в България, които са към 900 000 за 2015 г.

Сигурен съм, че взаимният обмен на туристи ще се увеличава. Много ва­жен в това отношение обаче е визовият режим. Надяваме се да има об­лекчения, тъй като, разбираемо, турците предпочитат места, за които не са им нужни визи. Защото те отнемат време, трудно се получават, а и са с висока цена. Украйна и Русия също не са в ЕС, но за тях има облекчения. Гърция, която е в Шенген, реагира по-гъвкаво от България; например, за еднодневните и уикенд посещения там турците нямат нужда от виза. Тъй като интересът към зимните ви курорти нараства, би могло да се въведат многократни входни визи за само за този сезон, например.

Кои са предпочитаните места от турските туристи в България? Вие лично имате ли любими места у нас, които бихте препоръча­ли? Съответно, препоръчайте на читателите ни интересни и по-малко познати места в Турция?

Труден въпрос. Според статистиката нараства интересът към зимните ви курорти – предпочитани са Пампорово, Банско. Също така големите градове като Варна, Пловдив, София. Аз също харесвам тези места, както и Бургас. Но също много харесвам вашите планини, езера, черномор­ското крайбрежие. Имате огромен потенциал за развитие. България е една от най-красивите страни в света. Тя има много възможности в раз­лични сфери – история, култура, морски и планински почивки, религи­озен туризъм и т.н.

Какво да ви препоръчам в Турция? Да вземем, например, религиозния туризъм. По отношение на християнството в Турция се намират едни от най-важните места от свещените книги – седем от най-старите църкви, пе­щерата и последния дом на Дева Мария, първата християнска църк­ва в Антакия, първите места, в които са проповядвали християните, аси­рийските църкви… В Турция се намира и Гьобекли тепе – храмов комплекс на над 12 000 години, по-древен от Стоунхендж и пирамидите. Друго свято място е Коня – древния град, свързан с Мевляна Руми и вър­тящите се дервиши. Сигурно не всички знаят, че родното място на Дядо Коледа е турският град Демре, а не Лапландия. В Демре е къщата, църква­та, гроба на св. Никола.

За любителите на активния туризъм страната ни също предлага прекрас­ни възможности – сърф, кайт, летене с балони, езда, гмуркане, ветроход­ство, алпинизъм и много други. Напоследък развиваме подводен туризъм. Преди дни голям Еърбъс бе потопен в морето в курорта ни Кушадасъ. Той ще служи като риф и ще привлича представители на флората и фауната. Край бреговете на Анталия пък миналата година отвори врати подводен музеи с множество скулптури. Също така Турция е на второ място след Испания по брой плажове, удос­тоени с екологичната награда „Син флаг“.

Местата в Турция, които си заслужава да се видят наистина са неизброи­ми. През територията на страната са преминали 32 различни цивилиза­ции, имаме 20 000 древни обекти, хиляди антични градове. И всички тези места са достъпни. В страната ни има 55 летища. Чрез Турските авиолинии летят до 265 дестинации в 112 страни. Само през 2015 г. броят на пътни­ците по вътрешни и външни линии в страната е 182 млн. души. Миналата година открихме и уникално за Европа и второ в света летище, построено в морето край Орду и Гиресун.

Има ли културни проекти, по които двете страни съвместно ра­ботят? Разкажете ни за тях.

Имаме подписан протокол между двете страни за опазване на културното недвижимо имущество, за реставрация на културните центрове. Това, раз­бира се, се отразява и на обмена на туристи между двете страни, прави ги по-привлекателни и съживява туризма.

Познати ли са българските творци в Турция? Има ли програми за културен обмен между двете страни?

Българските творци не са достатъчно познати в Турция, въпреки че имате силна школа и много таланти. Има програми за обмен, но трябва да се разработят по-добре, да се подобрят механизмите. Предстои да се работи по тези въпроси.

Според Вас възможно ли е в бъдеще да предлагаме общ за България и Турция туристически продукт?

Двете ни страни не се конкуренти помежду си. Имаме много сход­ни неща и разнообразни възможности за развитие. Турция е на шесто място по посещаемост в света със своите 36 млн. туристи. Възможно е да се разработят различни съвместни пакети, но трябва да се работи за осъществяването им.

Известно е, че Турция има прекрасно развит туризъм. Базирайки се на Вашия опит, какво бихте препоръчали за развитието на туризма у нас? Кои според Вас са нашите слаби и силни страни?

Красивата природа, хилядолетната история, религиозното многообра­зие са съществени отправни точки, те са сила в развитието на туризма. Вие ги имате, огромен е потенциалът на България. Слаби страни все още са инфраструктурата и сектора на обслужване и трябва да се рабо­ти по подобряването им.

Турция късно се насочи към туризма след 80-те години. Но 35 години усилено го развива, непрекъснато научаваме по нещо ново, защото не е лесно да се удовлетворят различни вкусове. През това време успяхме да развием различни видове туризъм – кулинарен, културен, религи­озен… Добре развит е и здравния туризъм – 1 млн. души от 60 страни идват да се лекуват у нас. Причината е в доброто качество, ниските раз­ходи, отличните условия.

Какъв е интересът на турски фирми към инвестиции в България и по-конкретно в сферата на културата и туризма? Какво бихме могли да направим, за да привлечем още инвестиции?

Няма насърчение за инвестиции в туризма в България. Необходими са данъчни, бюрократични облекчения. Българските власти, Агенцията по инвестиции трябва да са по-активни в това отношение. Похвално е, че се създаде Министерство на туризма. То трябва да работи по структури­рането на туризма, за да има ниши, в които да се влезе – например голф, СПА туризъм, трекинги и т.н.

Предимство е, че в България разходите са по-ниски, но това има значе­ние само, ако качеството е високо. Трябва да работим активно за създа­ването на синергия между страните ни.

Интервю на Мария Петкова

Илиян Димитров

Add comment

1 + 9 =