Cherga BG

Петя Славова: “Нямам право на грешки и неуспехи”

Imaje_044
Госпожа Петя Славова има висше икономическо образование. Собственик е на “Феста Холдинг” АД, чиято дейност е насочена към придобиване и стратегическо управление на инвестиции и активи в областите: банково дело, недвижими имоти, туризъм и атракции, винопроизводство и лозарство. Сред компаниите на “Феста Холдинг” АД са: ТБ “Инвестбанк” АД, ЗОК “България Здраве” АД, УД “Инвест Фонд Мениджмънт” АД, “Феста Хотели” ЕАД, “Черноморско злато” АД, “Виа Понтика – Поморие” ООД, “Национален център за дизайн и реклама” ЕООД.

Понастоящем г-жа Петя Славова е председател на Съвета на директорите на “Феста Холдинг” АД, председател на Надзорния съвет на Инвестбанк АД, председател на Надзорния съвет на “Черноморско злато” АД и “Винком” АД, председател на Съвета на директорите на “Феста Хотели” АД. Г-жа Славова е също председател на Съюза на българската туристическа индустрия /СБТИ/, член е на Управителните съвети на Националната лозаро-винарска камара, Българо-руската търговско-промишлена палата и фондация “Атанас Буров”.

Г-жо Славова, какви са спомените ви от първите бизнес начинания и какви са днес направленията на дейността на “Феста Холдинг”?
Спомените ми са от началото на 90-те години и са мили. С усмивка си спомням за първите години на демокрацията, когато стартирахме. Беше време на промени за страната. Всичко, което се случваше, бе ново и непознато. Тогавашното дружество “Феста” ООД започна с 50 000 лв. капитал. Всяко начинание бе високорисково, работеше се в условия на несигурност и неизвестност. Учехме се в движение.
Стартирахме с инвестиции във винарството и винопроизводството. С развитието на дейността се създаде необходимост от разрастване на бизнеса. За да поддържаме високото качество на продукцията си, трябваше на инвестираме и в лозови масиви. Впоследствие започнахме няколко проекта в областта на недвижимите имоти и хотелиерството.

Днес “Феста” развива много успешно своята дейност в няколко основни направления: финансови услуги, винарство и винопроизводство, туризъм и хотелиерство. В областта на финансовите и банковите услуги освен Инвестбанк развиваме и лизинговата компания “България Лизинг”, както и здравноосигурителната “България Здраве”. Всяко начинание обаче е съпроводено от много трудности и отговорността да го доведеш до успех. Винаги съм избирала дългосрочни инвестиции.

Какви са стратегическите планове на “Феста Холдинг” в областта на туризма и хотелиерството?

Дружеството “Феста Хотели” се създаде със стратегическата задача да управлява висококатегорийни хотелски комплекси с уникално местоположение, предлагащи качествени услуги и индивидуален подход към клиента. Работим за създаване на единен висок стандарт на обслужване, който да отличава марката “Феста”. Целта ни е да привлечем платежоспособни туристи, които имат интерес към опознавателен туризъм и ценят качеството на обслужване.
Столичният хотел “Феста София“ постигна популярност и създаде широк кръг от почитатели както на българския, така и на международния пазар. В Несебър марката “Феста” е представена от четиризвездния комплекс “Феста Панорама”, разположен на брега на морето.
Последните ни проекти ще допълнят гамата на “Феста” от възможности за ексклузивни туристически продукти. Развиваме обекти, които да задоволят търсенето на разширен туристически продукт с насоченост към историческите, природните и културните дадености на България. Страната ни притежава уникален потенциал, съчетавайки море, планина, минерални извори, исторически забележителности, богата култура, бит и запазени традиции. Стараем се максимално да използваме тези възможности, за да предложим интересен и нов продукт, насочен към туристи, които ценят качеството и търсят различното изживяване. Нашият стандарт се основава на индивидуално отношение към всеки наш гост.
Специално внимание обръщаме на българите, които в последно време търсят лукса и разнообразието извън пределите на България. Марката “Феста” чрез новите си проекти ще разкрие възможности за пълноценна почивка в страната, съчетани с висок стандарт на настаняване и обслужване. Комплексът “Виа Понтика” в Поморие например съчетава петзвезден хотел, море, лечебни процедури и действаща винарска изба и дегустационна, построена през 1932 г.
Компанията работи по два проекта в Поморие и два в зимния курорт Боровец, които скоро ще бъдат завършени и ще се представят най-напред на българския пазар.

Като председател на СБТИ как виждате бъдещето на туризма в България?
В програмите на последните няколко правителства туризмът винаги се посочва като приоритетен отрасъл, който понастоящем генерира около 15 % от БВП и въпреки това държавата не прави много, за да го развива. Приходите могат и трябва да нарастват, защото е налице комплекс от дадености за успешно развитие на отрасъла.
За съжаление не се създаде държавен орган, който да има компетенциите да решава проблемите на туризма. Имаме Държавна агенция по туризъм, въпреки че отдавна този отрасъл трябваше да бъде отделен с министерство, което да реши инфраструктурните и стратегическите проблеми.
Българският туризъм страда от закъснялото развитие на инфраструктурата. В началото на 90-те години хотелиерите предварително продаваха контингенти срещу инвестиция от страна на големите туроператори в хотелски проекти. Това създаде предпоставки за България да се утвърди като дестинация за масов туризъм, предлагаща евтин продукт. Бързо трябва да се решават и проблемите на инфраструктурата – пътища, летища, пречиствателни станции, околна среда. Забавянето възпрепятства промяната на имиджа на България в дестинация за висококачествен и целогодишен туризъм.
Вече има компании, които правят и предлагат друг тип туристически продукти, за по-различна група туристи, и се радвам, че “Феста Хотели” е сред тях. Презастрояването на някои от известните курорти допълнително създаде на България облик на масова дестинация. Държавата трябва да си влезе в ролята. Едва миналата година беше гласуван Законът за Черноморието; ДДС за отрасъла продължава да бъде 20 % и беше намален на 7 % само за туроператори, което не ни прави конкурентоспособни по отношение на съседните Гърция и Турция, където ДДС или е по-нисък, или изобщо няма такъв. Упрекват браншовите обществени организации, че не са обединени. Съюзът на българската туристическа индустрия бе учреден с цел обединяване; в него понастоящем влизат над 90 индивидуални и колективни членове, сред които: Съюз на хотелиерите – Златни пясъци, Съюз на собствениците – Слънчев бряг, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Български съюз по балнеология и спа туризъм, “Роял Холидейз”, “Златни пясъци” АД, “Грифид Хотелз”, “Алма Тур”, Софийско конгресно бюро, Съвет по туризъм София и мн.др. Искам да подчертая, че Съюзът е отворен за по-нататъшно обединение.
СБТИ е направил десетки предложения до Държавната агенция по туризъм да спази Закона за туризма и да направи съответните проверки – отговарят ли членовете на туристическите обществени организации на изискванията за лицензиране или регистриране по Закона за туризма, да направи необходимото да влезе в действие Туристическият регистър, за да разберем все пак колко и какви са те. Когато има яснота по този въпрос, може да се постигне и единение на обществените организации.

Какви са трудностите за една дама като собственик на холдинг, чиято дейност обхваща няколко бранша, и има ли рецепта за успех в бизнеса?
Трудностите са много и от всякакъв характер. Денонощно обмислям работата и решението на възникналите проблеми. Нищо не се постига лесно! Най-важното е да обичаш това, което правиш, и да работиш отговорно. В началото, преди 17 години, никой не ме приемаше сериозно – една млада жена, която тепърва стартира в бизнеса. С течение на времето и след като успешно завършихме няколко проекта, нещата се промениха.
В България в много области жените са на водещи позиции и все повече се развиват успешно на ръководни постове. Това помага на обществото и бизнеса да възприема по-лесно жените предприемачи и да ги равнопоставя.
Разнородността на инвестициите на “Феста Холдинг” не се случи изведнъж. Това е резултат от последователна работа през годините. За дългосрочното успешно управление на един бизнес е нужно да се познава из основи целият процес и да се търси възможност за разширяване. На всеки проект гледам дългосрочно, с любов и желание. За съжаление това е винаги за сметка на личното време. Предприемачът няма работно време или почивен ден. В структурата на “Феста Холдинг” работят вече над 3500 души и всеки един от тях всеки месец трябва да получи заплата. Това е огромна обществена отговорност, която не позволява грешки и неуспехи. Нито едно от дружествата на холдинга за последните 17 години не е било в просрочие или с необслужен кредит. Нямам право на това, още повече че холдингът е собственик и на банка – Инвестбанк. Живееш, мислиш и сънуваш работата си.

Остава ли ви време за почивка, как си почивате най-добре?
За съжаление не ми остава. У нас частният бизнес е в най-неизгодната позиция. От една страна, обществото е изградило негативна нагласа към успяващите в бизнеса. в същото време носим огромната социална отговорност в качеството си на работодател и инвеститор. По света успелите предприемачи се радват на обществено уважение. При тази динамика на бизнеса е трудно да отделиш време за почивка. И все пак човек трябва да умее да се радва на малките, но ценни неща. Най-добре се чувствам със семейството си и в компанията на истински приятели.

Какво донесе на България и българите приемането на страната в ЕС?
Винаги съм възприемала България като част от Европа и съм смятала, че сме достойна европейска държава. Българите също винаги са се чувствали европейци. Въпреки това много се радвахме на 1 януари 2007 г., защото тази дата отвори много нови възможности за страната и обществото. Свободното пътуване ни създаде ново самочувствие. Много надежди за подобряване на жизнения статус се възложиха при приемането на страната в Евросъюза. За съжаление се появиха проблеми с усвояването на еврофондовете, които са от първостепенно значение за преодоляването на инфраструктурната изостаналост от България и за повишаване на качеството на живот в страната. Българинът по природа е скептичен, но аз се надявам, че тези проблеми скоро ще се разрешат, усвояването занапред ще продължи успешно и скоро пътищата ни няма да се различават от тези в Германия. Вярвам, че ще се създадат по-благоприятни условия за развитие на бизнеса. Сегашното правителство има добри намерения в тази посока. Ето, сега имаме нов вицепремиер за европейските фондове, г-жа Меглена Плугчиева, един изключително успешен политик, който работи за утвърждаване авторитета на България зад граница. Обществото в България възлага много надежди на членството ни в Евросъюза, които в момента са малко попарени. Искрено се надявам да успеем адекватно да се възползваме от възможностите, които ни се предоставят.

Промени ли се обликът на страната ни в очите на чужденците?
Това е труден въпрос. Държавата не прави достатъчно, за да създаде привлекателен облик на България. От друга страна, чужденците трябва да подхождат с малко повече доверие към нас, трябва да ни дадат шанс да изградим образа на страната, като отдават по малко значение на предварителни нагласи.
Като цяло за чуждите инвеститори в България се създава благоприятен климат. За да се развива икономиката, е необходимо да се подобрят няколко показателя – данъчна система, сигурност, съдебна власт и инфраструктура. Сегашното правителство направи няколко добри хода за подобряване на условията за развитие на инвестициите в страната – 10 % данък печалба и плосък данък при облагане на доходите на физическите лица. България е една страна с много потенциал и ако успешно реализира някои значими инфраструктурни проекти, ще придобие европейски облик и външен вид. Българите имат нужда от тази промяна, за да повишат самочувствието си и да се чувстват европейци, каквито винаги са били.

Каква е следващата ви мечта?
Мечтая да се промени държавата, в която живея. Българското общество има нужда да порасне и да придобие повече самоувереност. Политиците да са по-истински. Мечтая България да стане истинска европейска държава.