Cherga BG

Отчита се повишение на цената на земеделската земя в България

zemedelieПрез 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 761 лв., което е с 4 на сто повече в сравнение с 2015 година, съобщи Националният статистически институт

Спрямо предходната година през 2016 г. увеличение е отчетено в цената на всички категории земя по начин на използване. Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 19.4 на сто, на овощните насаждения – с 11.3 на сто, на лозята – с 9.1 на сто, и на нивите – с 1.2 на сто.

През 2016 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район – 1157 лв. на декар, където е отчетено и най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година – с 11.3 на сто.

 През 2016 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 44 лв., което е с 4.8 на сто повече спрямо 2015 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения – с 28.1 на сто. От наблюдаваните категории земя понижение на цената се наблюдава при постоянно затревените площи – с 16.7 на сто, и при лозята – с 13.9 на сто.
През 2016 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район – 64 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, с изключение на Южния централен район, където е отчетено намаление с 3.7 на сто.
 
Източник : Дарик Нюз

Antoaneta Peeva

Add comment

76 − 72 =