Cherga BG

Община Дупница предоставя услуги за деца, младежи и родители за по-добра адаптация към образователната система и пазара на труда

Picture1
Община Дупница изпълнява „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001. Дейността за предоставяне на услуги за деца, младежи и родители за по-добра адаптация към образователната система и пазара на труда , стартира на 21.01.2015 година. За периода на реализирането и, до 10.04.2015г, чрез еднодневни семинари, бяха обхванати 408 участника. Чрез индивидуални и групови консултации младежите и техните родители, бяха обучени на по-добро планиране и управление на семейния бюджет, на методи за спестяване и осигуряване на средства за образование. В рамките на дейността бяха разисквани и предпоставките за по-добро интегриране, чрез подобряване на жилищните условия, както и на подготовка за кандидатстване за работа чрез явяване на интервю и писане на автобиографии. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Таня Кръстанова

Add comment

+ 35 = 42