Cherga BG

Н. Пр. Данаи-Магдалини Куманаку: “Българите трябва да продължават да променят нещата към по-добро”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAН. Пр. г-жа Данаи-Магдалини Куманаку е посланик на Република Гърция в България от пролетта на 2006 г. Преди това тя е заемала ръководни длъжности в гръцкото Министерство на външните работи, в Гръцкото посолство в Никозия и Берн, била е Генерален консул на Гърция в Женева, а по-късно и в Париж. През 1998 г. е изпълнявала функциите на министър-съветник в гръцкото посолство в Анкара. Владее английски и френски език. Има 18-годишна дъщеря Ирис Керкинос.

Госпожо Куманаку, какво Ви привлича в професията на дипломата?
Професията на дипломата е изключително интересна в своето развитие. Тя дава възможност на този, който я упражнява, да служи на страната си и по-специално да дава своя принос в развитието на отношенията с други страни в различни области: политика, икономика, култура. В епохата, в която живеем, имам предвид глобализацията, сътрудничеството между държавите придобива особена важност. Естеството на проблемите, с които отделните страни трябва да се справят, е такова, че налага международно сътрудничество. От тази гледна точка ролята на дипломата става все по-голяма. Същевременно тя е залог и предизвикателство, тъй като ролята на посредник при комуникацията между държавите се променя постоянно, но винаги в посока на утвърждаването на мира, стабилността и благоденствието на народите.

Какво сте научили за България по време на престоя си тук?
Назначението ми като посланик на Гърция във вашата страна стана по време, когато отношенията между Гърция и България вече бяха достигнали отлично ниво на развитие. Това съвпадна и с приключването на предприсъединителните преговори между България и Европейския съюз. По време на моя мандат имах шанса да стана свидетел на присъединяването на страната ви към ЕС, един факт с историческо за вас значение. В целия този процес България показа на всички, че е в състояние да си поставя цели, които да постига с постоянство и систематичност. Аз лично съм особено радостна от факта, че мога да допринеса оттук нататък за развитието и задълбочаването на отношенията на Гърция с вашата страна именно сега, в тази изключителна обстановка.

Смятате ли, че гърците и българите по нещо си приличат?

Мисля, че двата съседни народа имат много общи неща, особено по отношение на религията и културата. Ако потърсим, ще намерим сходни неща в музикалната традиция на двата народа, в бита и обичаите, в танците, хранителните навици, изкуството и духовните търсения. Тези общи елементи създават по един естествен начин благоприятната среда за сътрудничество и улесняват процеса на сближаване на двете страни.

Няколко думи за Вас и Вашето семейство?
Родена съм в Атина, следвала съм социология и политология в Париж. Баща ми беше офицер от гръцката армия, а майка ми – адвокат. Дъщеря ми също следва право. Подходът ми към света е антропоцентричен и това се дължи както на произхода ми, така и на специалността ми. Вярвам в поуките от европейската история и преди всичко във възможностите да се преодолява враждебността от миналото, която да отстъпва място на взаимното разбирателство и на мира. Така нареченият европейски модел може би не се развива с най-бързите темпове, както гражданите биха искали, но съдържа в себе си целия натрупан опит на народите от региона. Много е важно да не го загърбим заради някакъв друг модел, който не би ни изразявал достатъчно добре.

Гърция е световна туристическа дестинация. Бихте ли ни разказали нещо интересно и малко познато за Вашата страна?
Факт е, че Гърция е идеалната туристическа дестинация за всеки чужденец по много причини: природните красоти, античните паметници, мекия климат и др. Туристът има възможност да се наслади на живописни пейзажи, в които картините се сменят бързо, и на богато историческо и културно минало, предоставящо възможност да се преживее силата на историята и еволюционното развитие на цивилизацията. Малко са хората обаче, които знаят, че днес съществува възможността за специфичен вид туризъм, например екологичен, селски, религиозен, СПА туризъм и др. Искам да посоча специално, че всеки посетител на съвременна Гърция може да се превърне в пътешественик природолюбител и да посети изключително красиви места, да наблюдава редки видове птици и да нощува в традиционни селски къщи, тъй като селският туризъм се развива с бързи темпове в Гърция. Може да се запознае с местната архитектура, с културните и кулинарните традиции, с поминъка на хората в селата и със старите занаяти, както и със съвременния живот на хората. По този начин Гърция вече е предпочитана туристическа дестинация, не само за класически тип ваканция, но и за всички, които търсят алтернативен отдих, стремейки се не само да релаксират, но и да преживеят насладата и радостта, които дава хубавата природа.

Какви впечатления ще отнесете за българите и България, когато приключи мандатът Ви тук?
Тъй като работя и живея в България, вече имам опит в общуването с много българи, както професионално, така и лично. И в двата случая впечатленията ми са отлични. Българите са народ, който се отличава със своята любезност, усърдие, любов към родината, реализъм и решителност. Тази ваша решителност се изразява в постоянните колективни усилия, които полагате, за да развивате икономиката си и да изпълнявате критериите за членство в ЕС. Следейки културното развитие на страната, установих, че българите се отличават с художествен усет и с любов към всички изкуства – не само като обикновени зрители, но и като активни и талантливи участници. Тези позитивни качества доведоха страната ви до едно стремително развитие в политическата, икономическата и културната сфера и осигуриха предпоставките за добро сътрудничество с партньорите на европейско и международно равнище.   ACROPOLIS

Какво бихте искали да пожелаете на читателите ни сега, в началото на 2008 г.? Пожелавам на всички здраве, лично щастие и мир. Преди всичко нашите български приятели трябва да са горди от факта, че за 10 години успяха да се присъединят към НАТО и към ЕС. Желая им имат много поводи за гордост и да продължат усилията за промяна на нещата към по-добро по начина, по който са го правили и досега, т.е. без да създават впечатлението, че правят нещо изключително. Желая им да осъществят мечтите си, които са свързани с членството на страната в ЕС. Мисля, че са налице всички предпоставки за сбъдването на тези мечти.

Add comment