Cherga BG

Министерството на туризма стартира кон-курс за детска рисунка „Моята ЕДЕН дести-нация в България“

На 1 юни, Деня на детето, Министерството на туризма обяви конкурс за детска рисунка на тема „Моята ЕДЕН дестинация в България“. Инициативата се организира в изпълнение на проекта „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание“, финансиран по програма COSME 2014 -2020 г. на ЕС.
Рисунките трябва да представят детското виждане на забележителностите и атракциите, нами-ращи се на територията на ЕДЕН дестинацията, която се представя – природни, културни, исто-рически обекти, обичаи, бит, събития, фестивали и др.
Конкурсът за детска рисунка на тема „Моята ЕДЕН дестинация в България“ започва на 01.06.2016 г. и ще продължи до 22.07.2016 г. включително. В него могат да вземат участие деца на възраст между 7 и 14 години. Получените рисунки ще бъдат разгледани от жури като най-добрите сред тях ще получат възможността да бъдат поставени на предвидените за изра-ботване по проекта рекламни сувенири (картички и магнити), които ще бъдат разпространява-ни в страната и в чужбина. Всеки, който желае да участва може да изпрати своята рисунка по пощата или по куриер на адрес гр. София, ул. „Съборна“ №1, за Министерството на туризма.
Индивидуалната гледна точка на малките участници в конкурса трябва да разкрива места, кои-то във всекидневието си не забелязваме и могат да бъдат пресъздадени през призмата на детс-кия поглед. Това ще помогне и да се популяризират допълнително малко познатите туристи-чески дестинации и нетрадиционните форми на туризъм, които биха впечатлили посетителите.
ЕДЕН дестинациите в България са дванадесет на брой (Силистра, Луковит, Сандански, Кюстен-дил, Белоградчик, Белица, Сапарева баня, Каварна, Враца, Странджа, Казанлък и Кърджали) и насърчават алтернативни и екологични форми на туризъм. Те са свързани с темите воден тури-зъм, защитени територии и културно наследство.

 

detska_risunka

Add comment

9 + = 14