Cherga BG

Министър Ангелкова участва във Фестивала на розата в Казанлък

Министър Ангелкова заедно с министър-председателя Бойко Борисов, Председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към 43-тото Народно събрание Цветан Цветанов, министъра на земеде-лието и храните Десислава Танева и министъра на регионалното разви-тие и благоустройството Лиляна Павловапо в Казанлък.

 

Долината на розите е посетена от над 220 хил. туристи през 2015 г., като се надяваме тази година техният брой да е още по-голям. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова по време на традиционния розобер, който се ор-ганизира в рамките на Фестивала на розата, който се състоя на 6 юни в Казанлък. Тя присъства и на отварянето за посе-тители на новия Музей на розата, който бе официално отк-рит от министър-председателя Бойко Борисов. Сред офици-алните лица на церемонията бяха и министърът на регио-налното развитие и благоустройство Лиляна Павлова, ми-нистърът на земеделието и храните Десислава Танева, председателят на Парла-ментарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов, кметът на Казанлък Галина Стоя-нова, множество диплома-ти и др.
„Според маркетингови проучвания, правени на някои от най-големите ни генериращи пазари, имен-но розата е символът, с който най-често се асоци-ира България“, подчерта министър Ангелкова. Именно затова и Минис-терството на туризма се стреми да популяризира още повече Фестивала на розата и атракциите, които може да предложи региона на чуждестранните туристи. Един от осемте културно-исторически маршрути, които министерството е разработило, е изцяло съсредоточен в района, като е в ход изработването на интерактивни карти и брошури, които да представят голямото многообразие на туристическите обекти съсредоточени тук, стана ясно от думите на министъра. Тя допълни, че фестивалът не само привлича все повече туристи от далекоизточните пазари като Япония, Китай и Корея, но фокусира вниманието и на европейците.
Фестивалът на розата е с над стогодишна история, а днес розоберът и свързаните с него праз-ненства ежегодно привличат хиляди български и чуждестранни посетители. Приходите от нощув-ки в областта за 2015 г. възлизат на над 2 млн., което е ръст от 18% в сравнение с 2014 г. Праз-ненства продължиха и с традиционното Карнавално шествие в града.
Новият Музей на розата е мултифункционален. Основната експозиция е разположена в две дъги. Предвидени са специална зала за дегустация на аромати, вътрешен двор за демонстрации на процеса на розоваренето, конферентни зали, мултимедийна зала, фондохранилища, детски кът и панорамно кафене. Гостите на музея могат да се докоснат до маслодайната роза, до производст-вото на розово масло и розова вода. Посетителите имат възможност да разгледат инструменти за обработка на розовите градини и съдове за съхранение и износ на розови продукти. Единствена-та по рода си експозиция за традиционния поминък розопроизводство в Долината на розите е разположена на площ от 1 200 кв. м. До този момент Музеят на розата се е разполагал в при-земния етаж на сградата на Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък, къде-то значителна част от уникалните експонати не са показани, поради липса на място.

 

Ministry_of_Tourism_Bulletin_40

Add comment

+ 51 = 60