Cherga BG

Легендата за уникалната „Каменна сватба“ край Кърджали

Изключително красивата група от каменни пирамиди, напомнящи сватбено пътешествие, се намира в землището на с. Зимзелен, на 3 км от Кърджали.

Фигурите са разнообразни по форма и размери, а височината им е от 0, 5 до над 10 метра. Природната забележителност представлява вулканични туфи с риолитов състав на възраст около 35 млн. години.

През периода Олигоцен днешните Източни Родопи са били дъно на море. В резултат на чести взривове от вулкани, на морското дъно се образували дебели пластове пепел, примесена с различни късове от разрушаващите се по брега скали. Утайките са се уплътнявали бавно и се превръщали в пластове от туфи, от които сега е оформена уникалната „Каменна сватба“. От съдържанието на различни минерали в тях, скалите се обагрили в различни цветове – бял, жълт, розов, зелен, ръждивочервен.

Посещението на природния феномен не представлява никаква трудност през всички сезони.

Народната фантазия е оприличала композицията като сватбено шествие и го е свързала с вълнуваща легенда, в която доброто побеждава злото. Легендата разказва как местен момък залюбил девойка от съседно село. Само сините й очи светели на забуленото й лице. Залинял момъкът за прекрасните очи на девойката. Тогава баща му отишъл в селото и успял да я откупи за гърне, пълно с жълтици. Вдигнала се голяма сватба. Задумкали тъпани, писнали зурли. До нея вървял свекърът, а най-отзад щастливият жених.

След като минали малката рекичка, духнал вятър и открил лицето на булката. Свекърът го зърнал, занемял от красотата й и нечисти мисли щукнали в главата му. Разбрал това вятърът и се разбеснял, зафучал и вкаменил булката, заедно с мулето. След нея – свекъра и цялата сватба. Останал само момъкът, вцепенен от мъка и ужас. Заплакал той и помолил вятъра да вкамени и него. Молбата му била изпълнена, а от сълзите, които изплакал, се образувало малко езерце.

А бабата на момъка, която не била поканена и гледала, скрита между дърветата в отсрещната горичка, също била вкаменена по нейна молба. Тя се превърнала във величествен камък, който сякаш бди над злощастната сватбата.

Antoaneta Peeva

Add comment

+ 15 = 25