Cherga BG

Костинброд е привлекателен и за инвеститори, и за туристи

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОбщината ни е в челната десетка на България по оборот, реализиран на нейна територия, казва кметът Красимир Кунчев

Костинброд отдавна се утвърди като предпочитано от инвеститорите място за разполагане на производствената им дейност.
„Стратегия на общината е да привлича големи инвеститори. През 2009 г. Костинброд е на 8 място сред 264 общини в България по оборот, реализиран на нейна територия. Най-много са големите фирми в сферата на хранително-вкусова промишленост и строителните материали. Имаме 3 инвеститора клас А, което означава инвестиции над 50 млн. лв., и се надявам да привлечем още“, разказва кметът Красимир Кунчев. Причините за интереса към Костинброд, освен близостта му до София (14 км), са добрият общ устройствен план на промишлената зона, многото инвестиции, които общината е направила за пътища, водоснабдяване, електричество и т.н., ниската цена на терените, в сравнение с тези в София, както и доброто административно обслужване. „Всички проекти, документи и т.н. се придвижват възможно най-бързо, стараем се непрекъснато да се усъвършенстваме в тази посока“, казва Кунчев.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В момента на територията на общината работят неколкостотин фирми, както големи и известни, така и по-малки, но всички с екологично чисти производства, което прави общината привлекателно място за живеене и за туризъм. За разлика от много други общини, където населението намалява, в Костинброд то се увеличава, строят се нови жилищни райони. Тук безработицата е много ниска, а заетите в производствата получават едни от най-високите заплати в страната. Условията за живот също са добри. Общината работи и по различни социални проекти за подпомагане на възрастните хора и тези в неравностойно положение. „Проектите, които реализираме в момента, са 9 – някои по-малки, други по-големи. За тях сме получили общо 20-25 млн. външно финансиране. Работим и по линия на публично-частното партньорство по проект за обработка на отпадъци, който смятаме да приключим до края на годината. Миналата година реализирахме проект за подобряване на пътищата между малките населени места в общината и сега те са като в Европа“, уточнява Кунчев. „Имаме огромно желание да превърнем резиденцията на император Константин, която е на наша територия, в мащабна туристическа атракция, но все още не можем да получим финансиране затова, тъй като собствеността й засега е държавна, но се надяваме в бъдеще и това да стане. Работим и с Ниш в тази посока,“ допълва кметът.
В Костинброд има два уникални антични паметника – късноримската Резиденция Скретиска на Константин Велики и Пътна станция Скретиска – първата спирка западно от Сердика по античния трансбалкански диагонален път, както и ранновизантийско селище Кратискара в местността Градището. Има много основания, на които изследователите се позовават за да приемат, че Резиденция Скретиска е била предпочитаното място за пребиваването на Константин Велики при посещенията му в Сердика. Годините на построяването й съвпадат с началото на продължителните му престои в Сердика, а е известна и знаменитата му фраза “Сердика е моят Рим!”.IMG_0282
„Неподозирани съкровища от редки и интересни животни, растения, гъби пази и природата на Костинброд. Така че се стараем да я съхраним и покажем на гостите ни. Подготвяме и маршрут, по които туристите могат да се запознаят с многобройните уникални черкви и манастири в района. Пазим и обичаите си, като лазаруването например. През май пък правим фолклорен фестивал „Шопски наниз“”, разказва Кунчев.
Изобщо, Костинбродският край крие много приятни изненади и за инвеститори, и за туристи. Открийте ги за себе си!

Add comment