Cherga BG

Кампания „Да спасим уникална българска творба“

кампаниятаКампанията се вписва в цялостната дейност на Фондация Созопол за опазване и популяризиране на българското културно наследство на национално и международно равнище.

Кампанията В този контекст, през октомври 2012 г. В НДК – зала 3.3. със средства на Фондацията бе аранжирана изложба на макети на знакови български недвижими културни ценности и природното наследство, (Боянската църква, Природен парк Пирин, храм-паметник Александър Невски, Църква Св. Четиртдесет мъченици, Крепостта Баба Вида, Рилския манастир, и др.), която бе открита от Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев и Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова.
Паралелно с изложбата на макети, водена от стремежа си за възпитание на младото поколение на България за и чрез българското културно наследство, Фондация „Созопол” организира посещения на ученици от столични училища, които пред посетителите правеха книжни макети на обектите, представени в изложбата.
До този момент, изложбата е посетена от над 11 000 български и чуждестранни граждани.
Понастоящем, Фондация „Созопол” стартира дарителска кампания с цел закупуване на изключително интересния и ценен макет на Рилския манастир.
Макетът на Рилския манастир се състои от около 6 милиона кибритени клечки и е изработен от г-н Пламен Игнатов. Работата върху него е отнела 17 години и 2 месеца.
Целта на дарителската кампания, организирана от Фондация „Созопол” е това оригинално и единствено по рода си произведение на изкуството да бъде закупено, запазено за поколенията и отново да участва в изложбата в зала 3.3., етаж 7, Национален дворец на културата, която е целогодишна и достъпна за всички български и чуждестранни граждани.
  Национален дворец на културата, която е целогодишна и достъпна за всички български и чуждестранни граждани. Национален дворец на културата, която е целогодишна и достъпна за всички български и чуждестранни граждани. Национален дворец на културата, която е целогодишна и достъпна за всички български и чуждестранни граждани.Национален дворец на културата, която Национален дворец на културата, която

Add comment

77 − = 69