Един филм представящ темперамента, екзотиката и като цяло бита на испанеца. Изигран и изжвян в един ден. Различни от нас, но много истински, одухотворени, вдъхновени, танцуващи и жизнерадостни.
24 часа от живота на испанците
Вижте радостта от живота по начина, по който испанците искат да я покажат навън. Обликът, който всеки от нас иска да внуши често е различен от реалния. Но все пак е много показателен, тъй като демонстрира нагледно какъв е стремежът ни. В конкретния случай – как испанците искат да бъдат видени и с какво искат да ги свържем.
Испания за един ден
Испания (2016) 78 мин.
Режисьор: Изабел Коишет
Сценарист: Изабел Коишет
Надникнете в ежедневието на народ, за който безличен, равен и безвкусен са нещо непознато. 78 минути за една темпераментна култура: музикално изпълнение на покрива, урок по танци, разходка на улицата, рожден ден, полет върху крилото на самолет или просто няколко минути сред тенджерите в кухнята.

Със съдействието на Институт Сервантес – София