Cherga BG

Изложба за незрящи ученици от Училището за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“

На 19 април 2016 г. галерия „Ракурси“ ще представи изложба за незрящи ученици от Училището за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“. Галерията работи по проект, чиято цел е да направи достъпни музеите и галериите за хора със зрителни увреждания. Екипът ни споделя разбирането за музеите и галериите като места, където не само се събират, съхраняват и излагат произведения на изкуството, но и като пространства с широка образователна и социална роля. Зрително затруднените хора са изправени пред многобройни препятствия в достъпа си до музеите и доскоро бяха изключвани априори от полезрението на специалистите в арт музеите. През последните години обаче, все повече музеи и галерии работят за улесняване на достъпа и привличането им до техните пространства и колекции.

Галерия „Ракурси“ подготвя няколко изложби за учениците, първата от които е тактилна изложба на обекти, копия на най-известните тракийски съкровища. Тя е съобразена с интересите и образователната програма на учениците. Те ще могат да докоснат копия на ритони, фиали, вази и други обекти, а галеристите ще разкажат тяхната история и ще ги запознаят със загадъчния свят на траките.

В този проект галерия „Ракурси“ си сътрудничи със Софийския университет „Климент Охридски“, факултет „Специална педагогика“ и с Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца, както и с други европейски университети, институции и музеи, които са част от проекта BaGMIVI (Bridging the Gap between Museums and Individuals with Visual Impairments) – Преодоляване на бариерата между музеите и хората със зрителни затруднения по програма „Еразъм +” на ЕС.

Add comment

60 − = 59