Cherga BG

Храмове на Капитолийската троица в Улпия Ескус

Фриз архитрав от храм ЮнонаВ римския град Улпия Ескус са открити и изследвани първите самостоятелни храмове на Капитолийската троица у нас. Комплексът от трите храма е уникален по своето архитектурно решение. Той е единственият в провинциите Горна и Долна Мизия, както и Тракия. Включва храмовете на Юпитер Оптимус Максимус, Юнона и Минерва. Те са централният и най-важен архитектурен ансамбъл на форума на Ескус.

Сектори от тях са проучвани още при първите археологически разкопки на Улпия Ескус, провеждани през 1903-4 г. от Вацслав Добруски, тогава директор на Народния археологически музей в София. Окончателното проучване на храмовете е извършено под научното ръководство на проф. Теофил Иванов.

Храмът на Юпитер заема централното място. Има правоъгълен план с размери 19,50 м. на 11, 95 м. с височина около 16 м. Състои се от стълбище, площадка с коринтска колонада, предверие и култово помещение. По високо стълбище се достига до площадката с двойна колонада с по шест варовикови цилиндрични колони във всеки ред. Изграден е в римско-коринтски стил и през предверие се влиза в същинското култово помещение – цела.

Капителите са украсени с релефни акантови листа. Интерес представлява антаблеманът на сградата. Архитравите и фризовите са отделени един от друг, докато при другите два храма са от монолитни блокове. Върху фризовете са изобразени тежки гирлянди, носени от прави фигури на Ероси. От изток и запад на храма са оформени дворни пространства.. В източния двор при разкопките е открит мраморен жертвеник, с посвещение на Юпитер Оптимус Максимус.

Храмът на Юнона е разположен на 10,37 м. източно от този на Юпитер. Размерите са по-малки от тези на храма на Юпитер – 8,95 м. на 9,20 м. Храмът е цялостно проучен, но останките са лошо запазени и ограбени още в древността. Входът е от юг и през него се отива до преддверие и култовото помещение. Култовата статуя на богинята Юнона (съпруга на Юпитер) не е намерена. Фриз-архитравните блокове са украсени с тежки гирлянди, носени от Ероси.

Храмът на Минерва е открит и документиран през 1987 г. Изграден е на 10,37 м. западно от храма на Юпитер, т.е. на същото разстояние, както и храмът на Юнона. Планът и размерите са същите като този на богинята Юнона. Трите храма са издигнати едновременно с построяването на форума на Улпия Ескус. Строителството им продължава през периода на късното управление на император Траян (97 – 117) и началните години на император Хадриан (117 – 138). По стилови особености архитектурната декорация на форума е силно повлияна от тази във Ефес от първата четвърт на II в. сл. Хр. Разрушени са през IV в. сл. Хр.

Капитолиумът в Улпия Ескус е неразделна част от форума и портиците му. Това местоположение е определено от самия култ към Юпитер, който е свързан с обожествяването на управляващия римски император.

Таня Кръстанова

Add comment

74 + = 84