Cherga BG

Фондация „Моят град“ стартира нова кампания под надслов “Твоят град – това си ти!”

untitledФондация „Моят град“ стартира нова кампания под надслов “Твоят град – това си ти!”, в рамките на която, ще се набират проекти за облагородяване на градската среда в гр. София. Основната цел, която си поставя кампанията, е да се даде възможност на гражданите да участват активно в подобряването на условията на живот в техните райони, като дават предложения за начина, по който си представят промяната, посочват местоположението на мястото, което искат да променят, върху картата, дават кратко описание и прилагат снимки, ако са налични.

Следвайки мотото “Твоят град – това си ти!”, екипът на фондацията вярва, че във всеки един от нас има потенциал и качества да мисли и действа като отговорен гражданин, със собствена позиция и визия за промяна. Кампанията е първа малка стъпка, предшестваща осъществяването на смели мечти за големи проекти, защото сме убедени, че във всеки от нас има невероятни идеи, които трябва да бъдат пуснати на свобода.

Фондация “Моят Град” е основана през 2012 г. от млад и енергичен екип от приятели и съмишленици. За цел са си поставили разработване и изпълнение на устойчиви проекти от малък мащаб, които да подобрят функционалността на местната инфраструктура и благоустройство и повишат качеството на средата на живот. До момента имат редица изпълнени проекти за изграждане на детски площадки, въвеждане на система за безопасно пресичане и др.

“Голяма част от проектите, по които работим са по идея на хора, свързали се с нас, което провокира и идеята за старта на кампанията “Твоят град – това си ти!”. В периода от 01.02.2014 до 01.03.2014 г. всеки, който се чуства социално ангажиран към нашата столица и иска да подпомогне положителната промяна, може да се включи в кампанията, като сподели и покаже какво би променил в града, в който е отраснал, в парка, в който се разхожда или по улиците, по които се движи – да предложи идея или да изрази мнение, как София да стане още по-добро място за живот.” – коментира управителя на фондацията.

Повече информация за кампанията и как можете да се включите, търсете на: http://www.mycityfoundation.org/; https://www.facebook.com/mycityfoundation

Add comment

98 − 90 =