Cherga BG

Фолклорен фестивал „ПОСОКА:семейство“ представи млади таланти от Габрово

DSC00486На 17.10.2013г. от 16:00 ч. в гр. Габрово, ул.”Любен Каравелов” № 48, в сградата на СОУ ”Райчо Каролев“ се проведе фолклорен фестивал с участието на: Фолклорен танцов ансамбъл “Сивек” при Народно читалище “Габрово”, Детски фолклорен ансамбъл “Габровче”, деца от ОДЗ “Ран Босилек” и от ОУ “Цанко Дюстабанов”.

Децата представиха инструментални, вокални и танцови изпълнения и посрещнаха публиката си с много усмивки и добро настроение. За всички присъстващи организаторите бяха подготвили лакомства и изненади .

Фестивалът е част от част от проекта „ПОСОКА:семейство“, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, с подкрепата наМинистерство на здравеопазването и в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. 

ПОСОКА: семейство” цели да създаде пилотен иновативен модел за преструктуриране на ДМСГД, който поетапно да се въведе в национален мащаб. Създава основа за извеждане на децата от 0 до 3 г. oт институциите и за осъществяване на реинтеграционни процеси на целевите групи и допринася за трайно социално включване в живота на общността.

Целта на проекта е да се подготвят за преструктуриране ДМСГД за деца от 0 до 3-годишна вDSC00455ъзраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище.

Предвижда се ДМСГД в пилотните градове да бъдат преструктурирани и да предлагат нов вид алтернативни социални услуги като семейно консултативни центрове, дневни центрове за деца с увреждания и заместваща грижа за деца под закрила, центрове по приемна грижа и осиновяване, специализирана резидентна услуга за заместваща грижа и спешен прием /ЦНСТ/ и центрове за майчино и детско здраве.

Кампаниията е насочена към: Родители на деца на възраст 0-3 годишна възраст от общността, които са в риск от изоставяне; Семейства на близки роднини на родителите на деца от 0-3 г., настанени в избраните за пилотни Домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД); Специализиран персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД; Бъдещи родители – учениците в горна училищна възраст, млади хора от уязвими общности и др.; Местни общности, професионални и граждански организации.

Add comment

+ 48 = 58