Cherga BG

Традиции

2017-03-18 00:00 - 00:00

Празници

Мартенски културни празници “Кюстендилска пролет” (гр. Кюстендил)

Фестивали

Национален фестивал “Пролетно хоро” (гр.Велинград)

Фестивал за български хора и танци “Хайдушка софра” (гр. Хасково)