Cherga BG

Традиции

2017-04-29 00:00 - 00:00

Празници

Ден на яйцето (гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново)

Фестивали

Фолклорен фестивал – конкурс “Веселие в Елена” (гр. Елена, община Елена, област Велико Търново)