Cherga BG

Традиции

2017-04-08 00:00 - 00:00

Конкурси

Конкурс “Мис чай шукарие” (с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград)

Обичаи

Местен обичай “Кумата” (с. Правище, община Съединение, област Пловдив)

Местен обичай “Кумата” (гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив)

Местен обичай “Буенек” (с. Юпер, община Кубрат, област Разград)

Фестивали

Фестивал на любителските състави “Лазаровден” (гр. Балчик, община Балчик, област Добрич)

Национален фестивал за млади изпълнители “Цветен камертон” (гр. Сливен, община Сливен, област Сливен)

Фестивал “Пролетни игри и песни” (гр. Силистра, община Силистра, област Силистра)

Празници

Лазаровден (гр. Кула, община Кула, област Видин)

Цветница в Ловеч (гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч)

Лазаровден (гр. Баня, община Карлово, област Пловдив)

Празник на народните хорове (с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново)

Лазаруване (с. Гарван, община Ситово, област Силистра)

Лазаровден (с. Маца, община Раднево, област Стара Загора)

Лазаровден (с. Християново, община Стара Загора, област Стара Загора)

Лазаровден (с. Драгоданово, община Сливен, област Сливен)

Лазаровден (с. Габра, община Елин Пелин, област София)