Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Фондация Черга е неправителствена организация, регистрирана в обществена

полза в Централния регистър на Министерство на правосъдието

под номер 20120514015

Мисия: Създаването на реални условия за младите хора за повишаването на знанията и уменията им, стимулиране на културните и творческите им интереси и насърчаване на предприемачеството им.

Цели:

1. Развитие и утвърждаването на духовни ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура и в частност за създаване на условия за повишаване знанията и уменията на млади хора за работа с продукти на информационните технологии, приложение на информационните технологии за създаване на проекти в областта на изкуството;

2. Развитие и диверсификация на културния и селски туризъм за млади хора, популяризирането на културното наследство, включително нематериалното – чрез насърчаване/съживяване на традиционни занаяти и обичаи;

3. Изграждане на капацитет и насърчаване на предприемачеството в областта на културните и творческите индустрии. Насърчаване на инвестициите в образование, ориентирани към постигане на социално-икономическо въздействие върху младите;

4. Насърчаване на сътрудничеството и взаимодействието между културни и образователни институции и организации, ориентирано към младите хора;

5. Създаване на възможности за публичност в управлението чрез въвеждане и работа по регламенти, показващи пълна прозрачност за вземане на решения за всички нива.

5.1. Изграждане на системи за противодействие на корупционни практики и създаване на предпоставки за елиминирането на такива.

5.2. Оптимизиране на системи за обучение, повишаване на квалификацията и тестване на знанията.

5.3. Създаване на системи за обучение на деца, ученици, учители и преподавателски кадри и специалисти за работа в антикорупционна среда;

6. Стимулиране гражданската активност в условията на членство на България в Европейския съюз – стопански и поведенчески модели.

6.1. Популяризиране на демократичните механизми и практики от страните с развита демокрация в областта на публичната изява – достъп до медиите, комуникации.

6.2. Стимулиране на иновационното предприемачество;

7. Насърчаване на диалога и взаимодействието с държавата, местното самоуправление и стопанските организации при решаване на обществено значими проблеми – образование, квалификация, местно самоуправление и демокрация;

8. Консултиране на държавни организации и институции за създаване на форми, структури и контакти между хора, институции и организации със страните, съседки на България – стопански, културен и образователен обмен;

9. Осигуряване на прозрачност в дейността на организацията и налагане на механизми, гарантиращи изпълнението на волята на учредителите и дарителите.

 

ЕИК: 176263784

София 1138, бул. „Самоковско шосе“2Л

Търговски център „Боила“ ет.3

Тел.:02/4341234; факс: 02/4183847

e-mail: office@cherga.bg

Сайт: www.cherga.bg

 

КИД: 9499 – Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде