Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

IMG_6637На 25.06.2013 г. от 18:00 часа в гр. София, кв.“Факултета“, читалище „Ромска звезда“ се проведе фолклорен фестивал с участиетона клубовете за извънкласна дейност към 75 ОУ „Тодор Каблешков“: „Историята на моето семейство“, „Общуване чрез танц“, „Вариете“, „В света на игрите“, „Творчеството на боичките”, „Виртуално пътешествие из България”; „Сръчковци – математици”, „Традиционната кухня у нас и по света”, „Аз архивирам”и други. В програмата на фестивала се включиха над 300 деца.

IMG_6639Фестивалът е част от кампанията „Шанс за щастливо бъдеще” по проект „ПОСОКА:семейство”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, с бенефициент Министерство на здравеопазването и в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. Общата стойност на проекта е 1 972 503, 62 лв.

IMG_6654Във фестивала се включиха ученици от клубовете за извънкласна дейност към 75 ОУ „Тодор Каблешков“: „Историята на моето семейство“, „Общуване чрез танц“, „Вариете“, „В света на игрите“, „Творчеството на боичките”, „Виртуално пътешествие из България”; „Сръчковци – математици”, „Традиционната кухня у нас и по света”, „Аз архивирам”, „Да обиколим света с английски език”, „Виртуално пътешествие из европейските столици”, „Как да се държим и обличаме в обществото”, „Тайните на флората и фауната в света”, „В света на игрите”, „Приказен свят”, „Футбол”, „Баскетбол” и други.

Официални гости на събитието бяха г-н Антон Сивков – директор на 75 ОУ „Тодор Каблешков“ и г-жа Тони Хараланова – местен координатор по проект „ПОСОКА: семейство“, г-жа Диана Владимирова Старши Експерт в РИО София-град.

Кампанията е насочена към:

  • Родители на деца на възраст 0-3 годишна възраст от общността, които са в риск от изоставяне;
  • Семейства на близки роднини на родителите на деца от 0-3 г., настанени в избраните за пилотни Домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД);
  • Специализиран персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД;
  • Бъдещи родители – учениците в горна училищна възраст, млади хора от уязвими общности и др.;
  • Местни общности, професионални и граждански организации

Целта на проекта е да се подготвят за преструктуриране ДМСГД за деца от 0 до 3-годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище.

Предвижда се ДМСГД в пилотните градове да бъдат преструктурирани и да предлагат нов вид алтернативни социални услуги като семейноконсултативни центрове, дневни центрове за деца с увреждания и заместваща грижа за деца под закрила, центрове по приемна грижа и осиновяване, специализирана резидентна услуга за заместваща грижа и спешен прием (ЦНСТ) и центрове за майчино и детско здраве.

Проект „ПОСОКА: семейство“ цели да създаде пилотен иновативен модел за преструктуриране на ДМСГД, който поетапно да се въведе в национален мащаб. Той създава основа за извеждане на децата от 0 до 3 г. oт институциите и за осъществяване на реинтеграционни процеси на целевите групи и допринася за трайно социално включване в живота на общността. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерство на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.  

Share Button