Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Уеб платформата за осъществяване на граждански мониторинг и контрол
върху действията на администрацията с оглед подобряване на правната рамка за
кооперативните структури в България е част от от дейностите по проект:
„Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за
кооперативните структури в България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро
управление“ 2014-2020г., съфинансирани от Европейския социален фонд на
Европейския съюз. Изпълнител на проекта е Българската асоциация на кредитните
кооперации и организациите за микрофинансиране (БАККОМ).

При голям интерес от страна на медиите и гражданите протече проведената
днес пресконференция в Ивент Център „Махатма Ганди” на Пловдив Тех Парк. В
представянето взеха участие Иван Попов – Изп. директор на БАККОМ и ръководител на
проекта, Димитър Гишин – представляващ фондация „Международен институт за
изследване на кооперациите” и Виделина Гандева – изп. директор на „Орфей Клуб
Уелнес” АД – партньори по проекта.
„Хортата имат нужда да се сдружават и да разполагат със средства и
икономически механизми, за да произвеждат и реализират успешно своята продукция.
Ние черпим опит от европейските примери, без да ги копираме, в нашите условия, как
да подобрим потенциала на кооперациите. И на първо място това може да стане чрез
подобряване на правната рамка на тези структури и то с активното участие на
гражданите. Точно затова създадохме тази платформа, където всеки може да зададе
въпроси и да получи отговори, както и да сатне част от гражданска общност, която да
възроди тези структури и да подобри тяхната дейност”, каза г-н Попов по време на
презентацията на дейностите по проекта. Демонстирана беше самата платформа и
работата с нея.


Димитър Гишин разясни правните аспекти на кооперативния живот в България
и възможностите за подобряване на кредитирането им. Той напомни на
присъстващите различните форми на гражданска активност и призова към ефективното
им използване. Той изказа благодарност към Васка Стоянова – изп. директор на
Пловдив Тех Парк, за предоставената модерна презентационна зала.
„Ние приехме да бъдем партньори по проекта по дейност 8 – Популяризиране
на дейностите, тъй като работим в дългогодишно сътрудничество с БАККОМ и
дружество Орфей Клуб Уелнес подкрепя гражданското участие като прозрачен и
ефективен подход на работа, кооперативните структури като сдружения с голям принос
за увеличаване на икономическата ефективност на различните отрасли и патформената
икономика като иновативен модел за най-успешно популяризиране и комуникация.”,
сподели Виделина Гандева. Тя благодари ни медиите „Марица”, Клуб Орфей, Фин ТВ и
Финанс БГ за подкрепата.

На участниците в пресконференцията бяха раздадени информационни
материали по проекта. Зададени бяха адекватни въпроси и направени добри
предложения в процеса на дискусията.

Обявена беше датата 23 юни 2020 г. за провеждане на кръгла маса по проекта,
която ще се проведе от 10.00 часа на същото място.

Share Button