Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

DIGITAL CAMERAНа 26.06.2013 г. от 18:00 часа в гр. Пазарджик, в училищния двор на Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе фолклорен фестивал, част от кампанията „Шанс за щастливо бъдеще“. Участие взеха танцов състав „Чавдар“ с ръководител Борис Ганчев, брейк денс школа „No Name Crew“ с ръководител Мирослав Лазаров и вокална школа „Игра на гласове‘ с наставник Лиляна Пенчева.

DIGITAL CAMERAФестивалът е част от кампанията „Шанс за щастливо бъдеще” по проект „ПОСОКА:семейство”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, с бенефициентМинистерство на здравеопазването и в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. Общата стойност на проекта е 1 972 503, 62 лв.

Официални гости на събитието бяха г-н Веско Чавдаров – директор на Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“, г-жа Лиляна Стоянова – местен координатор по проект „ПОСОКА: семейство“, г-жа Елица Игнатова – експерт РЗИ Пазарджик, г-жа Таня Гюнова – администратор по проект “И аз имам семейство”.

 DIGITAL CAMERA

Кампанията е насочена към:

  • Родители на деца на възраст 0-3 годишна възраст от общността, които са в риск от изоставяне;

  • Семейства на близки роднини на родителите на деца от 0-3 г., настанени в избраните за пилотни Домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД);

  • Специализиран персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД;

  • Бъдещи родители – учениците в горна училищна възраст, млади хора от уязвими общности и др.;

  • Местни общности, професионални и граждански организации

Целта на проекта е да се подготвят за преструктуриране ДМСГД за деца от 0 до 3-годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище.

Предвижда се ДМСГД в пилотните градове да бъдат преструктурирани и да предлагат нов вид алтернативни социални услуги като семейноконсултативни центрове, дневни центрове за деца с увреждания и заместваща грижа за деца под закрила, центрове по приемна грижа и осиновяване, специализирана резидентна услуга за заместваща грижа и спешен прием (ЦНСТ) и центрове за майчино и детско здраве.

Проект „ПОСОКА: семейство“ цели да създаде пилотен иновативен модел за преструктуриране на ДМСГД, който поетапно да се въведе в национален мащаб. Той създава основа за извеждане на децата от 0 до 3 г. oт институциите и за осъществяване на реинтеграционни процеси на целевите групи и допринася за трайно социално включване в живота на общността. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерство на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане. 

Share Button