Cherga BG

ПАЗАРДЖИК СЪБРА МЛАДИ ТАЛАНТИ НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА „ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ”

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

DIGITAL CAMERAНа 26.06.2013 г. от 18:00 часа в гр. Пазарджик, в училищния двор на Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе фолклорен фестивал, част от кампанията „Шанс за щастливо бъдеще“. Участие взеха танцов състав „Чавдар“ с ръководител Борис Ганчев, брейк денс школа „No Name Crew“ с ръководител Мирослав Лазаров и вокална школа „Игра на гласове‘ с наставник Лиляна Пенчева.

DIGITAL CAMERAФестивалът е част от кампанията „Шанс за щастливо бъдеще” по проект „ПОСОКА:семейство”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, с бенефициентМинистерство на здравеопазването и в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. Общата стойност на проекта е 1 972 503, 62 лв.

Официални гости на събитието бяха г-н Веско Чавдаров – директор на Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“, г-жа Лиляна Стоянова – местен координатор по проект „ПОСОКА: семейство“, г-жа Елица Игнатова – експерт РЗИ Пазарджик, г-жа Таня Гюнова – администратор по проект “И аз имам семейство”.

 DIGITAL CAMERA

Кампанията е насочена към:

  • Родители на деца на възраст 0-3 годишна възраст от общността, които са в риск от изоставяне;

  • Семейства на близки роднини на родителите на деца от 0-3 г., настанени в избраните за пилотни Домове за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД);

  • Специализиран персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД;

  • Бъдещи родители – учениците в горна училищна възраст, млади хора от уязвими общности и др.;

  • Местни общности, професионални и граждански организации

Целта на проекта е да се подготвят за преструктуриране ДМСГД за деца от 0 до 3-годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище.

Предвижда се ДМСГД в пилотните градове да бъдат преструктурирани и да предлагат нов вид алтернативни социални услуги като семейноконсултативни центрове, дневни центрове за деца с увреждания и заместваща грижа за деца под закрила, центрове по приемна грижа и осиновяване, специализирана резидентна услуга за заместваща грижа и спешен прием (ЦНСТ) и центрове за майчино и детско здраве.

Проект „ПОСОКА: семейство“ цели да създаде пилотен иновативен модел за преструктуриране на ДМСГД, който поетапно да се въведе в национален мащаб. Той създава основа за извеждане на децата от 0 до 3 г. oт институциите и за осъществяване на реинтеграционни процеси на целевите групи и допринася за трайно социално включване в живота на общността. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерство на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане. 

Add comment

27 − 22 =