Cherga BG

Terms of Use

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

 

1.1 Фондация „Черга“ е неправителствена организация, вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност под номер 20120514015, със седалище и адрес: гр. София, бул. Самоковско шосе 2Л, Търговски Център „Боила“, ет. 3, ЕИК: 176263784, ДДС Номер: BG176263784
1.2 Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтa на Фондация „Черга“, подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между Вас и Фондация „Черга“.
1.3 Ако не е прието друго в писмен вид с Фондация „Черга“, Вашето споразумение с Фондация „Черга“ винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Универсални условия“.
Вашето споразумение с Фондация „Черга“ включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия за ползване на сайта www.cherga.bg, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наричани „Допълнителни условия“. Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, Вие можете да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга, като Ви препоръчваме. Това да става преди нейното ползване.
1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Фондация „Черга“ по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“.
1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.
1.6 Използването на „УСЛУГИТЕ“ на сайта на Фондация „Черга“ се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайта.
1.7 Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на Фондация „Черга“, включително създаването или придобиването на нови за Фондация „Черга“ сайтове и предоставените от тях за потребителите на Фондация „Черга“ услуги, ще са обект на настоящите условия за ползване.
1.8 Услугите предоставяни чрез сайта на Фондация „Черга“, който можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез PDA, мобилен телефон и RSS емисии. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайта на Фондация „Черга“, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.
1.9 УСЛУГИТЕ на сайтовете на Фондация „Черга“ включват, но не се ограничават само до:
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта
– възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях
– участие във форумите и коментарите на сайта
– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на сайта на Фондация „Черга“ изискващи регистрация;

1.10. На сайта на Фондация „Черга“ може да присъстват и услуги предлагани от партньори на Фондация „Черга“. „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Фондация „Черга“ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.
1.11. Фондация „Черга“ може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтовете на Фондация „Черга“, Вие се съгласявате с всички промени.

1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия, са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайта на Фондация „Черга“.

(C) Промени в сайтовете на Фондация „Черга“

1.13. Фондация „Черга“ може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на сайтовете си по всяко време, включително неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

(D) Регистрация

1.14. Някой части от сайтовете на Фондация „Черга“ изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите имейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

1.15. Ако сте регистриран потребител, на които и да е от сайтовете на Фондация „Черга“ трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползване.

1.16. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт, Вие се регистрирате, като частно лице, потребител на сайтовете на Фондация „Черга“. Достъпа до зоните на сайтовете изискващи регистрация се осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт.

1.17. Регистрирайки се за сайта на Фондация „Черга“ Вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт. 
Във вашия профил Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя Фондация „Черга“ ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.

1.18. Фондация „Черга“ ви позволява достъп до регистрационната зона на сайта при условие, че:

i) Имейл адресът, потребителското ви име и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за сайта на Фондация „Черга“.
ii) Няма да правите нищо, което да помогне всеки, които не е регистриран потребител, да получи достъп до зоната на сайта на Фондация „Черга“, изискващи регистрация.
(iii) Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти, за конкретен сайт, злоупотребяващи с функционалностите на сайта на Фондация „Черга“, или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител.

1.19. Когато се регистрирате в даден сайт на Фондация „Черга“ Вие давате своето съгласие Фондация „Черга“ в качеството си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. С акта на регистрация Вие давате своето съгласие Фондация „Черга“ да получавате информационни бюлетини от сайта под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от Вас електронни адреси, телефони и др. При всяко подобно уведомяване Фондация „Черга“ ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

1.20. Вие също така разбирате и се съгласявате, че услугите предоставяни от Фондация „Черга“ за регистрирани потребители могат също да съдържат определени комуникации от Фондация „Черга“, като съобщения свързани с услуги предоставяни от Фондация „Черга“, административни съобщения на Фондация „Черга“. И тези комуникации се считат за част от използването на услугите на Фондация „Черга“ и Вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.

E) Оборудване

1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на оборудване (хардуер и/или софтуер), чрез което да имате достъп до услугите на Фондация „Черга“ както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). Фондация „Черга“ не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

2. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на Фондация „Черга“.
2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайтовете на Фондация „Черга“ клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайта на Фондация „Черга“ вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“.

2.1.3 Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност онлайн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, който обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др.подобни. Омразната реч от всякъкъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайта на Фондация „Черга“.

2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. Фондация „Черга“ насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в сайта на Фондация „Черга“. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайта.

2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на “троянски коне” (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.1.6 Вие имате право да използвате сайта на Фондация „Черга“ само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на Фондация „Черга“ материали, съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на Фондация „Черга“ (т.е. генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, съобщения във форумите, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от Фондация „Черга“. И вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението, промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

2.2. Наблюдение.

Фондация „Черга“ има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайта, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от Фондация „Черга“, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че Фондация „Черга“ не е задължена да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайта, си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайта по всяко време и по всякаква причина, и Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.

2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и Фондация „Черга“ не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, Фондация „Черга“ си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. Фондация „Черга“ не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на Фондация „Черга“.

3. Авторски права.

Авторско съдържание в сайта на Фондация „Черга“

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на Фондация „Черга“ и/или намиращи се на сайта www.cherga.bg, са собственост на Фондация „Черга“ и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за Фондация „Черга“ и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Фондация „Черга“ си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт на Фондация „Черга“, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Фондация „Черга“ за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

4. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. Фондация „Черга“ е разпространител (и не е издател ) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информационни доставчици или потребители на Фондация „Черга“, са тези на съответните автори(и) или дистрибутор(и), а не на Фондация „Черга“. Фондация „Черга“, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.)

5. Публикуване на съдържание

5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на Фондация „Черга“.

5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или че Вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякакъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с Фондация „Черга“ за това.

5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайта на Фондация „Черга“, като можем да премахваме тези материали от сайта на Фондация „Черга“ по всяко време.

5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедийни, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали.

5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедийни, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

6. Реклами и промоции

6.1. Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайта на Фондация „Черга“. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайта www.cherga.bg, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

6.2. Ако искате да рекламирате в сайта на Фондация „Черга“, посетете секция Реклама в сайта за повече информация.

7. Лични данни

7.1. Фондация „Черга“ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.2. Фондация „Черга“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

7.2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Фондация „Черга“ на посочения адрес или e-mail за контакти.

8.
Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност

8.1. Фондация „Черга“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта на Фондация „Черга“. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фондация „Черга“ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

8.2. Фондация „Черга“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

8.3. Фондация „Черга“ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8.4. Фондация „Черга“ не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта Фондация „Черга“. Но Фондация „Черга“ си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

8.5. Фондация „Черга“ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

9. Обезщетения

9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите Фондация „Черга“ нейните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил на сайтовете от групата на Фондация „Черга“.

10. Прекратяване

10.1. Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на някои или на всички от сайтовете на Фондация „Черга“ незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.

10.2. Прекратяване на регистрацията.

Ако искаме да прекратим регистрацията Ви в сайта, ще го направим, като ви изпратим уведомителен имейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен имейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от Вас съдържание ще бъде запазено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.

Add comment