Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ТАНГРА – НЕБЕСНАТА ВЯРА

„Ако петте пръста отговарят на петте основни религии,

 а дланта –  на Будизма, то цялата ръка символизира Тангра”

Далай Лама

 

Навярно почитта към бог Тангра е била най-старата монотеистична религия на човечеството, идваща вероятно от потъналия континент Му (Лемурия) и Атлантида. Тя е оставила своите следи в митовете, приказките, легендите, преданията, обичаите и символите на народите от Евразия и Северна Америка. Тангра – върховният бог и създател на света, бдял над всичко и всеки.

 

В каре

Думите, произнасяни при ръкополагането на всеки Далай Лама, са признание и напомняне за това, че в древни времена, преди повече от 11 000 години, нашите прадеди са твърдели: “Тангра е духът на Вселената. Той няма образ и подобие, защото образът е нещо, а Духът е всичко, а всичкото е само дух.”

 

Най-ранните артефакти за тази религия откриваме в йероглифните изображения от пещерните култови комплекси и мегалитните съоръжения от каменния век.

 

В каре

Небесната вяра, наречена по-късно тангризъм, е формирана върху основната идея за всеобщо равновесие. “Добро” е силата, която запазва равновесието, а “зло” – онова, което го руши.

 

Трите свята и върховният бог

Според вярващите вселената се състои от три свята: горен или небесен; среден или земен и долен, наричан още “подземен“. Единствено земният свят е видим. Останалите части от вселената са невидими. Те, заедно с човешката душа, са сътворени от самия Тангра. По волята на върховния бог за видимото и осезаемото работят създадените от него три поколения духове, наречени „алпи“. Вестителят на Тангра, чието олицетворение е Световното Дърво, бил алпът Кермес (Бай-Терек, “Свещената топола”), отговорен за връзката между трите свята и поддържането на космичното равновесие. Безсмъртните алпи,  обитавали само видимия свят, докато той съществува. За разлика от човешката душа, която след смъртта на физическото тяло се освобождавала и завръщала при създателя си, като се въздига в небесния или пада в подземния свят. Алпите били добри и зли. Първото им поколение било представено от мъжкия алп Берген (Буран, Мар)  и женския Уран. Буран бил духът на хаоса, природните катаклизми, силите на разрушението. Названието се е съхранило в езика ни. В Североизточна Добруджа народът нарича вятъра-снегояд „буран“, а младото вино – „дели буран“… Мъжкият алп можел да приема образа на огромен дракон. Женският алп Уран е дух на съзиданието, на живота и любовта. Той можел да приема форма на змия, лебед, жерав… От тях произлезли всички алпи на второто поколение: Самар (Сабан, Амур, Карга) – алпът на светлината, плодородието и изобилието;  Джил – на ветровете; Кубар – на бурите, мълниите и небесните води; Кермес (Бай Терек) – на горите;  Тама – дух на планините, сушата и тъмнината и пр. По волята на Тангра, при съчетаването им, се е появило третото поколение алпи. Те били многобройни и свързани с всичко от заобикалящия ни свят –  водните животни, скотовъдството, дъжда, победата и славата; шаманството, гадаенето изцелението, търговията, разврата и прелюбодеянието и така нататък. Едни били възприемани като добри и благородни, други – като зли, нечисти алпи, Много от тях са се съхранили през хилядолетията в различни религии и народни вярвания. Например, алпът на сушата и смъртта – Шурале, по-късно е наречен Шейтан, съществува като аналог на дявола в ислямската митология. В българския език думата „шейтан“ е архаична форма, синоним на Сатана, съхранена дори в топографски названия като „Шейтан дере“, разположено до стената на язовир Студен кладенец, при  река Арда.  

 

Вероятен прототип на познатия по цялата планета Дядо Коледа е Киш-Тархан (Тайгас) – алп на зимата.

 

Според тангризма различните родове и раси са “потомци на различни алпове”. Постулатът „Един Бог, един владетел, един закон” формирало йерархична структура, възпроизвеждаща “небесния порядък” и запазена до IX-X век от Новата ера.

 

Основен закон бил Торе

Три общности с над 40 титли са управлявали Саракта (Царството): жреческата, представена от колобрите; боилите, които заедно с Кана образуват върховния орган Съвета на Седемте и тази на тружениците, които пряко избират своите представители – Тарканите. Колобрите се свързвали с Тангра чрез духовете – помощници, които ги напътствали. Мистичната фигура на колобъра и небесната вяра са предмет на безброй изследвания и научни дирения, които в крайна сметка показват, че българските канове и царе са се прославили като духовно проникновени и мъдри държавници, приели безценното наследство на една могъща працивилизация, разпростряла своята култура в Стария свят, много преди индоевропейците. Оцеляла е и многообразната древна символика – знакът IYI, свастиката и сувастиката, двуглавия орел, канатицата и много още.

Ние, европейците, имаме право да знаем за високите културни постижения на нашите прадеди. Призвани сме да разбираме повече от древното учение за Вселената, наречено Тангра и да го представяме пред другите. Първият световен Конгрес за древни цивилизации и модерен туризъм през ноември 2016 г., в България бе обещаващо начало в тази посока. Ненакърнените нишки на духовността ни свързват с мистиката, разтварят световете на минало, което ни отрежда важно място в едно предвидимо бъдеще.

 

 

д-р инж. Гинка Стоева

 

 

 

Share Button