Cherga BG

Tag - Рилски манастир

РИЛСКИ МАНАСТИР

Рилският манастир е основан през първата половина на X век – само три века след създаването на българската държава. Това било времето, когато тя вече е играела ключова роля в политическия и културен живот на...