Cherga BG

Tag - Дупница

Община Дупница предоставя услуги за деца, младежи и родители за по-добра адаптация към образователната система и пазара на труда

Община Дупница изпълнява „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001. Дейността за...

Община Дупница осигурява защитена заетост в общински социални предприятия

„Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа...

Община Дупница предприема мерки за задържане на учениците в образователната система

В изпълнение на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001, който се осъществява с...

Община Дупница предоставя услуги за подпомагане на професионалната реализация

Изпълнението на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001, включва предоставянето на...

Община Дупница проведе проучване сред нерегистрираните безработни лица

Община Дупница изпълни етап 1 и етап 2 от „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001. В...

Община Дупница изпълнява европейски проект за осигуряване на трайна интеграция

Започна изпълнението на „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница”, по Договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0002-C0001. В проекта са...