Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

112233

БЕНЕФИЦИЕНТ       Министерство на регионалното развитие

 

Директорът на дирекция „Сигурност“ представи проект „Оптимизиране и интегриране на геопространствена информационна система на Министерство на регионалното развитие“.

Проектът се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет“ – бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03, Договор 12-32-3/2012-11-16, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Той е с обща продължителност 18 месеца и предвижда усъвършенстване на съществуващата система за подобряване на информационно-комуникационната среда, осигуряване на оперативна съвместимост по отношение на базови геоданни, използвани от различни ГИС и гарантиране на модерно обслужване чрез предоставяне на WEB-услуги. Изпълнителят на проекта е Консорциум РЕГИС ДЗЗД, с членове „Йоана 05“ЕООД и ЕСРИ България ООД.

Идеята е в системата да бъдат интегрирани свободно предоставени данни  от различни административни звена, така че за гражданите, бизнеса и институциите да бъде осигурен бърз и лесен достъп до единна информационна система, каза Лидия Благоева, ръководител на проекта. Целта е след оптимизацията системата да гарантира бърза визуализация на търсените данни. Сред заложените конкретни цели по проекта са също осигуряване на възможност за връзка и интерактивна визуализация на геоданни от системи в централните и други администрации, използващи или създаващи геопространствена информация и  осигуряване на публичен и специализиран достъп при непрекъснат режим на работа, достоверност на предоставяната от МРР информация и възможност за използване на единна система от базови слоеве от всички заинтересовани страни – администрация, бизнес, граждани, при спазване изискванията INSPIRE и закона за достъп до пространствените данни.

Публичният достъп до базата данни чрез единна ГИС може да улесни значително инвестиционния процес и би спомогнал за предотвратяване на злоупотреби.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на  Оперативна програма  „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Share Button