Cherga BG

ПРОЕКТ „ФОРСИРАНЕ НА ИЗБОРА” представя селекция от млади автори

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

POKANA-INSIDEПроектът е част от програмата Есенен салон на изкуствата Пловдив 2013 и е подкрепен от програма Дебюти на Национален фонд Култура. Организатори са Община Пловдив, Управление Старинен Пловдив, фондация Култура и съвременност. Проектът ще се открие на 1 септември 2013 от 18.00 ч. в Балабанова къща и ще продължи до 30 септември 2013 г. Участие ще вземат: Александър Петков, Дарина Пеева, Димитър Генчев, Елеонора Друмева, Зина Неделчева, Калия Калъчева, Лора Пармакова, Любомир Кръстев, Нина Русева, Стоян Дечев

 

 

Националните есенни изложби в Старинен Пловдив възникват като алтернативно място за представяне на млади, неконюнктурни пластически позиции извън централизирания модел на функциониране на изобразителното изкуство през края на 60-те години на ХХ век. През годинитетази концепция постепенно губи позиция и те се превръщат в едно от най-представителните събития за съвременно изкуство в национален мащаб, представящо по правилокласически медии и известни имена. Част от реализираните кураторски проекти след 2000 година направиха опит да транформират идеята за класично и съвременно, да разширят границите им извън понятията за медия, форма и пространство, да осмислят някои съвременни процеси във визуалните ни изкуства. Наред със специфичния декор на експозиционните пространства на къщите и дворовете в Старинен Пловдив, уникална характеристика на този дългогодишен фестивал е фактът, че на практика той представлява голям сбор от индивидуални изложби.

Проектът „Форсиране на избора(Национални есенни изложби, Пловдив 2013) представя селекция единствено от млади автори, за част от които това участие е първа самостоятелна изложба. Изборът на тези художници70x100cm-POSTER има за цел да се запази приоритетът на класическите форми на изобразителното изкуство, но да се търси израз на тяхното възможно обновление, да се набележат тенденциите на художествено развитие на едно ново поколение не само за себе си, а в един съвременен и актуален контекст, в който са възможни условия за пълноценна комуникация. По такъв начин различното и новото, характерното и симптоматичното в изложбените изяви на младите ще се надгради върху вече съществуващата продуктивна основа. Участниците във „Форсиране на избора” (Национални есенни изложби, Пловдив 2013) са автори на вързаст между 25 и 40 години, получили своето сериозно академично художествено образование в България и/или по света, имат своите специализиции, резиденции и участия в редица проекти, всеки от тях следва самостоятелно своя път на творческо развитие. Не на последно място проектът целичрез засилено презентиране на младите в съвременната българска художествена сценатяхното осмисляне и осъзнаване като релефно творческо поколение, а комуникацията помежду им да допринесе за формирането на необходимата активна среда за бъдещо развитие.

В общ план това ще доведе до изграждането на ново отношение към националната художествена традиция у специализираната и неспециализираната публика, която Националните есенни изложби в Пловдив притежават. Особено важно въздействие дебютният „десант“ ще има върху публика, която включва активно занимаващи се с изкуство млади хора (специализирани художествени и другигимназии, студенти в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Национална художествена академия и други млади творци).

Форсирането на избора“ поставя акцент върху предварително наличните основания, които участват при всеки един избор. Изходна точка в този акцент е идеята, че цялостната динамика на художествените явления се определя не толкова от характера и посоката на отделните решения, колкото от множеството предварително артикулирани, често незабележими избори, които човек прави във всеки един момент. В изкуството този процес е резултат от една невидима творческа активност, разположена преди видимата активност на произведенията на изкуството. В плана на художествената практика „форсирането на избора“ се развива на равнището на инвенцията, като в същото време се осъществява чрез интензивен обмен с наличните ресурси от фигуративни значения, изразни средства и комбинаторика, с които художествената традиция разполага. По такъв начин проектът разглежда непрекъснатия диалог с традицията именно като форсиран избор. При младите изборите се отличават с особена интензивност и изникват един от друг или един след другс печалба на темпо. Подобна ориентация е особено подходяща спрямо решението в изложбите да бъдат поканени само визуални артисти, намиращи се в началото на своето творческо утвърждаване: автори, за които множеството избори са актуални и могат да бъдат открити категорично и отчетливо в техните произведения.

Тази година Национални есенни изложби се организират на нов принцип: те са поверени на артистичен директор– доц. д-р Галина Лардева (изкуствовед, куратор), който решава концептуалните и техническите параметри на тяхното провеждане. За проекта е подготвен двуезичен луксозен каталог, в който освен репродукции на голяма част от произведенията, представени в изложбите, са публикувани статии за всеки един от авторите и въвеждаща изкуствоведска студия.

Add comment

45 + = 46