Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Община Свиленград планира организирането на Фестивал на средновековните битки с цел популяризиране на обновени културно-исторически обекти в района на с. Мезек. Това съобщи инж. Иванка Димитрова на заключителната пресконференция по проекта BG161PO001/3.1-02/2009/002 “С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”. В рамките на проекта Средновековната крепост и Тракийска куполна гробница край с. Мезек бяха допълнени с множество атракции, целящи повишаване на туристическия поток в региона.

DSCN9695Това е проект, който променя облика на едно населено място, използвайки неговата история и архитектура и показващо на преден план направеното от нашите предшественици.”, заяви кметът на Община Свиленград инж. Георги Манолов. „Мезек е пример за това как трябва да се работи във всяко едно кътче от България”, допълни той.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта е 3 142 267,50 лв., от които съфинансиране от ЕФРР: 2 670 927.37 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта. Приносът на Община Свиленград е 471 340.13 лв., съставляващи 15% от общите допустими разходи по проекта. Срокът за изпълнение на проектните дейности е 24 месеца.

За първи път Община Свиленград осъществява проект, който има за цел да реализира приходи. Реновираните обекти в с. Мезек означават нови работни места, повече туристи и промяна във възприятието на местните хора за региона ни.”, заяви инж. Димитрова, ръководител на проекта. „От откриването на обновените атракциони посетителите са се увеличили двойно. Те си тръгват от гробницата и крепостта изключително впечатлени от видяното.”, допълни тя.

Районът вътре и около реставрираната по проекта Средновековна крепост край с.Мезек е обособен като „Средновековен атракцион”. Декори на стражева стая и оръжейна са експонирани на крепостта, а наоколо е разположен военен лагер с палатки, шатри, военно снаряжение и манекени в автентични костюми. Целият район е издържан в духа на Средновековието, а туристите могат да станат част от него, обличайки се в типични за епохата облекла и да участват с игри. Проектът набляга на серия от интерпретативни дейности, една от които е поставянето в Тракийската куполна гробница на холографски изображения на откритите там златни и бронзови украшения. Посетителите вече могат да видят в автентичната им среда ценните находки, които се съхраняват в Националния археологически музей към БАН, чрез триизмерните им холограми. Цялостното възстановяване и трайно експониране на културно-историческото наследство на територията на с. Мезек е допълнено и от извършване на инфраструктурни дейности, включващи ремонти и подобрения на двата пътя, водещи до туристическите обекти в района. За любителите на колоезденето е изградена велопътека с обща дължина 7,250 км. Пътят, водещ до Тракийската гробница, е превърнат в терен за Стрийт арт изкуството – изрисувани са 600 кв.м от него, а по маршрута са поставени 50 м преносими платна. И на пътя, и на платната картините отразяват епохата на траките.

 „Този документ е създаден в рамките на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Share Button